Minecraft Education Edition izmantošana dažādu mācību priekšmetu satura pilnveidei un tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā

Minecraft Education Edition ir uz spēles balstīta mācību platforma jebkura mācību priekšmeta apguvei, piemērota kompetencēs balstīta izglītības satura sagatavošanai. Spēle, kurā ar piedāvātajiem virtuāliem rīkiem var veidot dažādu mācību priekšmetu vides, piemēram tādos priekšmetos kā matemātika, dabaszinības, ģeogrāfija, informātika, ķīmija u.c. Kurss tiek piedāvāts skolotāju grupām (līdz 12 dalībniekiem).

Kursa mērķis:
pilnveidot pedagogu kompetences izmantot Minecraft Education Edition spēļu platformu uz kompetencēm balstīta mācību procesa pilnveidei.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  • Minecraft pamati un demo scenāriji – tehniskās prasības un spēles iespējas
  • Minecraft Classroom Mode pārvaldīšana
  • Code Conection pārvaldīšana
  • Minecraft Education Edition kopienas iespējas skolotājiem. Gatavo materiālu pielāgošana savām mācību stundām
  • Savas Minecraft Education Edition pasaules radīšana

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks