Projektu vadības risinājums

Jebkurš uzņēmums savā darbībā sastopas ar situācijām, kad viena uzdevuma izpildē ir jāiesaista virkne darbinieku, jāorganizē projekta darbs un savstarpējā sadarbība, kā arī jākontrolē darbu izpilde, līdz izvirzītie mērķi ir sasniegti. Šādos gadījumos darbu darīt kļūst vieglāk, ja izmanto dažādus datorizētus risinājumus. Tomēr vairums no tiem ir smagnēji, dārgi un pārpilni ar sarežģītām un ne vienmēr vajadzīgām funkcijām, kaut nelielos projektos vislabāk iederētos kāds vienkāršs un intuitīvs risinājums. Esam izveidojuši projektu vadības risinājumu, kas nodrošina vienotu vidi uzņēmuma projektu reģistrēšanai, informācijas publicēšanai, darba uzdevumu organizācijai un to izpildes kontrolei. Risinājums ir ātri un vienkārši ieviešams, nodrošinot projektu pārvaldības funkcionalitāti, kā arī viegli pielāgojams katras organizācijas specifiskajiem procesiem un prasībām.

Risinājuma funkcionalitāte:

  • Pārskatāmi un intuitīvi projekta statusa indikatori.
  • Projektu uzdevumu pārvaldība.
  • Darbu izpildes kontrole dažādos datu griezumos.
  • Projekta dokumentu krātuves ar iespēju kopīgi strādāt pie dokumentu sagatavošanas.
  • Modulis projekta problēmu reģistrēšanai un risināšanas kontrolei.
  • Dažādi līdzekļi projekta zināšanu bāzes veidošanai un papildināšanai.
  • Piekļuve atbilstoši lietotāju lomām.
  • Integrācija ar Microsoft Office programmatūru.

Piedāvātais risinājums darbojas gan Office 365 vidē, gan lokālos uzņēmuma serveros, kur instalēta kāda no SharePoint 2013 versijām. Tas lieliski integrējas ar uzņēmuma Windows lietotāju bāzi un var veidot sadarbību arī ar citām uzņēmuma biznesa sistēmām.

Piesakieties mūsu risinājuma demonstrācijai pa tālruni 67338366, e-pastu dzc@dzc.lv.