Risinājumi

Mēs piedāvājam mūsu klientiem dažādus standartizētus un pielāgojamus risinājumus dažādu klienta biznesa procesu atbalstam. Galvenie šādu risinājumu veidi ir:

  • e-apmācību vadības sistēmas – uz Microsoft SharePoint tehnoloģiju bāzes veidoti produkti kā tālmācības, tā arī tradicionālo grupu klātienes apmācību plānošanai, veikšanai un zināšanu novērtēšanai;
  • dokumentu un informācijas pārvaldības sistēmas dažādu lietvedības dokumentu reģistrēšanas, uzglabāšanas, sistematizācijas un apstrādes plūsmu organizēšanai;
  • projektu resursu pārvaldības rīki iesaistīto personāla resursu un darba laika plānošanai, projektu izmaksu uzskaitei un analīzei;
  • portālu un kopdarbības risinājumi – daudzlīmeņu interneta vai intraneta portāli ar specifisku un pielāgojamu papildus funkcionalitāti;
  • specializēti portālu risinājumi izglītības iestādēm iekšējās komunikācijas un mācību darba organizēšanai ar integrētiem elektronisko mācību materiālu veidošanas rīkiem.