IT konsultācijas

Kopš 2003. gada uzņēmums nodarbojas ar IT konsultācijām un IS drošības un pārvaldības projektu realizāciju. Šādu projektu gaitā ir izstrādātas uzņēmumu IS attīstības stratēģijas, sistēmu tehniskie projekti un iepirkumu specifikācijas, veikti informācijas sistēmu drošības auditi, drošības procedūru izstrāde, darbības nepārtrauktības plānošanas dokumentu izveide.

Pakalpojumu sniegšanu nodrošina mūsu kvalificētie speciālisti – projektu vadītāji, biznesa analītiķi un sistēmanalītiķi. Projekta realizācijas laikā mēs veicam pasūtītāja biznesa procesu analīzi un dokumentēšanu, izstrādājam priekšlikumus šo procesu optimizācijai, sagatavojam iepirkumu darba uzdevumus un programmatūras prasību specifikācijas.