Pakalpojumi

Uzņēmumu un organizāciju vajadzībām piedāvājam virkni IT pakalpojumu ar mērķi nodrošināt stabilu, drošu un efektīvu informācijas tehnoloģiju izmantošanu ikdienas biznesa procesos.

Mūsu programmizstrādes daļas speciālisti izplānos, izstrādās un ieviesīs tieši konkrētā uzņēmuma vajadzībām piemērotus risinājumus. Mūsu veidotās sistēmas ir paredzētas kā patstāvīgai izmantošanai, tā arī lietošanai integrētā vidē kopā ar dažādām esošām klienta informācijas sistēmām, veicot gan esošo sistēmu datu nolasīšanu, gan nodrošinot datu importu tajās.

Mēs sniedzam mūsu klientiem pakalpojumus informācijas sistēmu drošības jomā. Realizēto projektu laikā ir veikti informācijas sistēmu drošības auditi, drošības procedūru izstrāde, darbības nepārtrauktības plānošanas pasākumu un informācijas sistēmu pārvaldības procesu (governance) izveide, ieviešana un uzraudzība.

Līdztekus tradicionālajai datorapmācībai mūsu pieredzējušie Mācību centra speciālisti veic dažādu e-apmācību kursu sagatavošanu. Mēs piedāvājam Jums kā iespēju iegādāties jau gatavus mācību kursus (piemēram, datorprasmju apmācībā), tā arī sadarbībā ar Jūsu speciālistiem izstrādāt specifiskus mācību kursus (piemēram, uzņēmuma iekšējo procedūru, specifisku informācijas sistēmu lietošanas prasmju apguvei).

Ciešā sadarbībā ar mūsu partneriem piedāvājam klientiem arī plašu datortehnikas un programmatūras izvēli – vadošo ražotāju datorus, serverus un Epson perifērijas iekārtas, tīkla aparatūru, biroja, kopdarbības un dažādu citu veidu programmatūru.