E-kursu izstrāde

Kopš 2001.gada esam uzkrājuši ievērojamu pieredzi e-mācību kursu izstrādē. E-mācību veidā var nodrošināt visdažādākā satura mācību kursu apguvi. Kursi var būt paredzēti vispārējā izglītības līmeņa celšanai, piemēram, svešvalodu apguvei un datorprasmju apmācībai. Iestādēs un uzņēmumos e-kursu veidā var apgūt iekšējās procedūras un biznesa procesus, kā arī uzņēmuma informācijas sistēmu lietošanu.
E-mācību vide piedāvā iespēju veidot interesantus un saistošus materiālus, izmantojot dažādus tehnoloģiju risinājumus:

 • multividi – mācību satura multimediāla pasniegšanu, izmantojot teksta, grafikas, animācijas, audio un video iespējas;
 • hipersaites – ātru piekļuvi jaunākajai informācijai un dokumentiem intranetā vai internetā;
 • interaktivitāti – apmācāmā aktīvu iesaisti mācību procesā, izvēles iespējas mācību tēmai un secībai, iespēju veikt pašpārbaudes uzdevumus un atkārtot mācību vielu u.c.;
 • komunikācijas – sazināšanos ar pasniedzēju vai mācību kuratoru, izmantojot e pastu, diskusijas/forumu un ziņojumu dēli;
 • automatizētas zināšanu pārbaudes – pašpārbaudi mācību procesā vai zināšanu līmeņa noteikšanu pirms (vai pēc) mācībām.

Reģistrēts lietotājs var strādāt e mācību vidē no jebkura datora, kas pieslēgts internetam, jo darbam nepieciešama tikai interneta pārlūkprogramma.
Salīdzinot ar tradicionālo apmācību, kas prasa lielu organizatorisko darbu, saskaņojot visiem apmācāmajiem un pasniedzējam pieņemamu laiku un telpu, e mācību ieviešana organizācijā rada virkni būtisku priekšrocību:

 • var mācīties jebkurā laikā;
 • var mācīties jebkurā vietā (nav ceļa un telpu īres izdevumu);
 • var mācīties indivīdam piemērotā tempā;
 • visi apmācāmie saņem identisku mācību materiālu;
 • kursa saturu var dinamiski mainīt, atjaunināt;
 • var izmantot kā uzziņu materiālu;
 • var kontrolēt apmācāmo aktivitātes;
 • var veikt automatizētu testēšanu.