Tildes Jumis Personāls

Kursa mērķis

Kursa mērķis ir apgūt personāla uzskaiti un algu aprēķinu veikšanu ar specializētu informācijas sistēmu “Tildes Jumis”.

Kursa ilgums: 8 akad. stundas

Kursa programma:

 • Elektroniska algu aprēķināšanas priekšrocības izmantojot grāmatvedības
  datorprogrammas
 • Elektroniski iesniedzamo failu sagatavošanas priekšnosacījumi par darbinieku algām un ar to saistītiem nodokļiem un iemaksām
 • Pamata uzstādījumi algu aprēķiniem
 • Elektroniska kartītes sagatavošana personālam un citai fiziskai personai
 • Ieraksti par nodokļiem personālam, elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas importēšana no EDS
 • Darba laika kalendāra izveidošana un piesaistīšana darbiniekam
 • Darba algas, piemaksu un atvilkumu norādīšana darbiniekam
 • Dažādu notikumu reģistrēšana personālam, kas ietekmē algu aprēķinus
 • Darba laika tabeles sagatavošana, labošana
 • Avansu izmaksa
 • Algu aprēķins personālam
 • Vidējās izpeļņas aprēķins atvaļinājumiem un slimības lapām
 • Kompensācijas aprēķina par neizmantotajām atvaļinājuma dienām darba
  tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā
 • Izmaksu aprēķins fiziskai personai
 • Maksājuma uzdevumu sagatavošana nosūtīšanai bankā

Mācību centra darba laiks: Darba dienās no 9:00 – 18:00

Pieteikšanās kursiem šeit!