A/s “Datorzinību centrs” atbalsta IKT nozares prioritāšu hartu

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares prioritāšu harta ir apņemšanās palīdzēt sabiedrībai būt inovatīvai, tehnoloģiski izglītotai un attīstītai. Tajā izvirzīti seši būtiskākie virzieni: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā izglītoti iedzīvotāji, kuriem  ir pieejama e-vides infrastruktūra, moderna e-pārvalde, uz informācijas un komunikācijas tehnoloģijām balstīta konkurētspējīga uzņēmējdarbības vide, aktīva labklājība un vienkārši pieejams kultūras mantojums.

LIKTA izstrādāto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares prioritāšu hartu š.g. 13.jūnijā parakstīja nozares NVO un darba devēju organizācijas, vadošās augstskolas, nozares uzņēmumi un citas organizācijas.

Īss atskats uz hartas prezentācijas un diskusijas pasākumu pieejams šeit.