„Datorzinību centrs” piedalījās konferencē „Biznesa Dinamika 2015”

Šonedēļ, 10. martā, a/s „Datorzinību Centrs” piedalījās konferencē „Biznesa Dinamika 2015”, kur kopā ar citiem IT uzņēmumiem un ekspertiem dalījās pieredzē par mākoņpakalpojuma risinājumiem un to progresīvo ietekmi uz uzņēmumu efektivitāti un konkurētspēju. Kā liecina „TNS Latvia” … gadā veiktā pētījuma rezultāti, tikai viena ceturtā daļa uzņēmēju Latvijā apzinās, ka IT ir uzņēmuma konkurētspējas balsts, kaut gan pasaulē veiktie pētījumu dati liecina, ka tieši investīcijas, kas ieguldītas tehnoloģijās, palielina gada apgrozījumu par 15%. „Datorzinību centram” ir vairāk nekā 18 gadu pieredze IT biznesu risinājumu izstrādes jomā un IT mācību jomā. Arvien vairāk palielinās to klientu loks, kuri ir ieinteresēti dažādu IT risinājumu ieviešanā, lai ikdienas darbus būtu veikt efektīvāk un ātrāk. Uzņēmējiem kļūst arvien svarīgāk piekļūt biznesa informācijai un dokumentiem, esot komandējumā vai ceļojumā. Līdz ar to uzņēmēji arvien biežāk izvēlas tādus IT risinājumus, kuri darbojas mākonī, jo tādejādi var gan samazināt izmaksas, gan būt brīviem no rūpēm par IT infrastruktūras uzturēšanu. „Biznesa Dinamika 2015” konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar vairākiem Datorzinību centrs risinājumiem – „Dokumentu vadības sistēma”, „Projektu vadības risinājums” un „Uzņēmuma iekštīkla risinājums”. Tie visi raisīja lielu konferences apmeklētāju ieinteresētību. “Mums ir ļoti liels prieks par mūsu klientiem, kuri ir sapratuši tehnoloģiju nozīmi un ievieš IT risinājumus. Tas palīdz uzņēmumiem uzlabot informācijas un dokumentu apriti un sakārto biznesa procesus, tādejādi palielinot uzņēmuma darbības efektivitātes rādītājus”, saka Andris Ķikāns, a/s „Datorzinību centrs” valdes priekšsēdētājs. Kopā ar mums konferencē uzstājās mūsu klienta „Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas” (RPIVA) pārstāvis – rektora padomnieks IT jautājumos Jānis Avotiņš, kurš no uzņēmēja viedokļa stāstīja par savu pieredzi un apsvērumiem, ieviešot a/s „Datorzinību centrs” veidoto „Dokumentu vadības sistēmu” un kā modernizēt IT infrastruktūru. “Tā kā mūsu augstskolā strādā 270 darbinieku un mums ir 8 filiāles Latvijas reģionos, bija svarīgi rast risinājumu, kas uzlabotu informācijas un dokumentu apriti un nodrošinātu iespēju uzdot uzdevumus un sekot to izpildei. Jau pirmajā tikšanās reizē mēs sapratām, ka „Datorzinību centrs” standartizētā „Dokumentu vadības sistēma” par 95% atbilst mūsu organizācijas vajadzībām un piedāvātais produkts ir kvalitatīvs. Kā ļoti būtisku priekšrocību mēs uzskatām šī produkta elastību, jo, augot mūsu nākotnes prasībām, mēs noteikti vēlēsimies papildināt sistēmas funkcionalitāti, kas būs viegli izdarāms,” atzīst Jānis Avotiņš, RPIVA rektora padomnieks IT jautājumos. „Izvēloties pakalpojuma sniedzēju, mums bija svarīga uzņēmuma reputācija, pieredze un kompetence. Bija svarīgi, lai mūsu augstskolas vajadzības tiktu izprastas un tiktu veikta sistēmas pielāgošanu mūsu vajadzībām tā, lai mēs šo sistēmu varētu operatīvi ieviest un izmantot. „Datorzinību centrs” izpildīja visas šīs mūsu prasības. Konferences laikā uzņēmēji tika aicināti pieteikties tehnoloģiju demonstrācijām viņu birojos. Tām pieteicās vairāk nekā 30 uzņēmumi. Šīs demonstrācijas būs lieliska iespēja uzņēmējiem iepazīt Microsoft tehnoloģijas, sākot no komunikācijas uzlabošanas un sadarbības veicināšanas līdz pat datu izmantošanai savu mērķu sasniegšanai un drošai strādāšanai no jebkuras vietas. Vairāk informācijas šeit: http://bit.ly/1NO0lyN. Informāciju sagatavoja: Līga Matveja-Vlasova “Datorzinību centrs” AS Mob. tālr.: 26131717 E-pasts: liga@dzc.lv