Excel no A līdz Z

Datorzinību centrs piedāvā apmeklēt kursus “Excel no A līdz Z” – 4 moduļu ciklu
(katra moduļa ilgums 8 akadēmiskās stundas – 1 diena).

5. oktobris – Excel 1. modulis:
“Excel kā skaitliskās informācijas apstrādes rīks – aprēķini, diagrammas, izdruka”

12. oktobris – Excel 2. modulis:
“Excel tabulas, funkcijas, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana”

19. oktobris – Excel 3. modulis:
“Veidnes, datu validācija, aizsardzība, konsolidēšana”

26. oktobris – Excel 4. modulis:
“Rakurstabulas un rakursdiagrammas, iespēju analīzes un optimizācijas rīki”

Katru moduli var apmeklēt arī atsevišķi.

Visu 4 moduļu programmas pieejamas: šeit

Mācības notiek Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4. stāvā, SIA “Datorzinību centrs” telpās.
Norises laiks: 10.00 – 17.15

Viena moduļa cena vienam dalībniekam – EUR 70 + PVN
3 dalībniekiem no viena uzņēmuma vai vienam dalībniekam apmeklējot 3 moduļus – EUR 60 + PVN!

Cenā ietilpst arī drukāti mācību materiāli un kafijas pauzes.

Pieteikties var, rakstot uz e-pastu kursi@dzc.lv.
Vēstulē jānorāda:
• Uzņēmuma nosaukums;
• Kontaktpersonas tālruņa numurs;
• Dalībnieka vārds, uzvārds;
• Rekvizīti rēķina izrakstīšanai.

Papildu informācija pa tālr. 26475979