Hibrīdais darbs – mūsu nākotne vai posts?

Mēs dzīvojam nepārtraukti mainīgā un dinamiskā laikmetā, kas reizēm mēdz sajaukt mūsu prātus un likt ticēt lietām, kas jau sen nav patiesas, tā saucamajiem mītiem. Šodien biznesa vidē mūs visvairāk satrauc tas, kā tālāk strādāsim un kā būtu vispareizāk organizēt darbu arī pēc pandēmijas. Taču bažām nav pamata, ir jāsagatavo darba vide. Atcerēsimies to, ka pandēmijas sākumā uzņēmumu vadītāji bažījās par darbinieku spēju strādāt attālināti, taču daudzi pārliecinājās, ka tas ir iespējams un reizēm pat sniedz labākus rezultātus nekā darbs klātienē.  Un nu ir pienācis laiks uzņēmumiem domāt par hibrīdo darba vidi, kas ir mūsu nākotne. 

Taču jau tagad ir skaidrs, ka daļa darbinieku vēlēsies strādāt attālināti vismaz daļu sava darba laika. 

Lai gan hibrīdās darba vides priekšrocības ir daudz un dažādas, piedēvējot darbam fleksibilitāti, tomēr darba devēji izsaka savas bažas. Tam, protams, nepalīdz arī dažādie mīti, kas darba tirgū klejo apkārt un neļauj darba devējiem pilnībā uzticēties modernajam darba veidam. Piemēram, pastāv uzskats, ka hibrīdajam modelim derēs jau izstrādātais attālinātā darba modelis. Principā šī mīta pamatā ir uzskats, ka pēc pandēmijas viss būs kā pirms tās. Taču jau tagad ir skaidrs, ka daļa darbinieku vēlēsies strādāt attālināti vismaz daļu sava darba laika. Darba devējiem ir jābūt gataviem ieviest papildus sistēmas un darba kārtības nolikumus, lai hibrīdais darbs būtu pietiekami efektīvs kā darbiniekam, tā arī darba devējam. Mūsu piedāvājumā ir dokumentu vadības sistēma un personāla pašapkalpošanās portāls. Šīs sistēmas ļaus Jums organizēt darbu kā klātienē, tā arī attālināti, atvieglojot dokumentu un informācijas aprites procesus. 

Pandēmija pierādīja to, ka daži darbinieki spēj strādāt attālināti ar tādu pat produktivitātes kapacitāti vai pat augstāku kā klātienē. 

Darba tirgū maldīgi valda uzskats, ka darbinieki spēj mazāk produktīvi strādāt ārpus biroja telpām. Dažos gadījumos tā ir patiesība, taču pandēmija pierādīja to, ka daži darbinieki spēj strādāt attālināti ar tādu pat produktivitātes kapacitāti vai pat augstāku kā klātienē. Galvenais jautājums ir nevis, vai darbinieki spēj produktīvi strādāt attālināti, bet gan, kas ir jānodrošina darbiniekiem, lai tie spētu strādāt attālināti. Tie visbiežāk ir dažādi digitālie rīki, kas palīdz sadarboties, pilnvērtīgi strādāt un organizēt, neraugoties uz darbinieka lokāciju. Microsoft 365 piedāvā nebeidzamas iespējas strādāt no jebkuras vietas vienlīdz produktīvi un ērti. Tas iekļauj dažādus rīkus kā sadarbībai, tā arī dokumentu radīšanai, analīzei, prezentēšanai un saziņai.  

Pirms pandēmijas liela daļa no mums strādāja birojos no pirmdienas līdz piektdienai 8 stundas dienā. Darba vietas varēja uzraudzīt savus darbiniekus. Attālinātā darba režīmā tas mainījās, un pētījumi liecina, ka fleksibls darba režīms uzlaboja arī darbinieku produktivitāti, rezultātus un labjūtību. To ir vērts paturēt prātā, plānojot hibrīdo darba režīmu. Svarīgāk ir koncentrēties uz rezultātu, nevis uz veidu, kā darbinieki strādā. Darba devēji nereti arī uzskata, ka konkrētu amatu pārstāvji nevar strādāt attālināti, taču šeit svarīgāk ir koncentrēties nevis uz amatu kopumā, bet gan uz atsevišķiem darba pienākumiem. Iespējams, ka daļu pienākumu darbinieks var paveikt attālināti, izvēloties to, no kurienes, kad un kā strādāt. Tādējādi darbiniekam tiek dotas plašākas izvēles iespējas padarīt nepieciešamo viņam ērtā laikā. 

Attālinātais darbs un nu jau arī hibrīdais veids ir mudinājis IT sistēmu izmantošanu pacelt citā līmenī. 

Daudzos uzņēmumos un organizācijās jau sen darbs tika organizēts ar dažādu IT sistēmu palīdzību. Taču, pašiem neapzinoties, netika pilnvērtīgi izmantotas to sniegtās iespējas. Attālinātais darbs un nu jau arī hibrīdais veids ir mudinājis IT sistēmu izmantošanu pacelt citā līmenī. Dinamiska un augoša uzņēmuma pamatā ir spēja pielāgoties situācijai un izmantot to savā labā. Šajā gadījumā – nepārtraukti attīstīt un pielāgot IT sistēmas aktuālajam darba stilam. Svarīgi ir saprast, ka šobrīd nozīmīgākais darba veids ir spēja strādāt no jebkurienes, neierobežojot darbiniekus vietā un laikā. IT sistēmas var ne tikai palīdzēt piekļūt failiem jebkurā laikā un vietā, bet arī organizēt darbu komandās, saziņu, pilnvērtīgu darbu ar dokumentiem, līgumiem un rēķiniem, kā arī pat organizēt darba pasākumus. 

Hibrīdais darbs ir mūsu nākotne un ikkatram uzņēmumam ir jābūt gatavam to ieviest. Datorzinību centrs var sniegt Jums spēcīgu IT atbalstu kā sistēmu ieviešanā, tā arī to pielāgošanā un izmantošanā. Sazinieties ar mums e-pastā dzc@dzc.lv vai arī zvanot pa tālruni 67338366 un mēs palīdzēsim atrast atbilstošāko risinājumu tieši Jūsu uzņēmumam. 

 

Rakstā izmantoti pētījumi: 

Baker, M. (2020) “Gartner Identifies Three Dimensions That Define The New Employer-Employee Relationship”