HIS4HE projekta sanāksme Rīgā

Šī gada 11. un 12. oktobrī Rīgā notika projekta HIS4HE – “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – starptautiskā partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās partneri no Lietuvas, Latvijas un Vācijas.

HIS4HE_meeting_cropped

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt un ieviest jaunu veselības informācijas sistēmas apmācību programmu, moduļus, mācību materiālus un starptautiski atzītu sertifikācijas sistēmu apmācību zināšanu novērtējumam Latvijā un Lietuvā.

Sanāksmē tika apstiprināta projekta ietvaros izstrādātās mācību programmas un apmācību metodoloģija, kas paredz piemērot praktizējošo ārstu, medicīnas personāla un medicīnas studentu zināšanu apguvi atbilstoši jaunajām E-veselības sistēmas prasībām Latvijā un Lietuvā. Darba procesā lielu ieguldījumu sniedza Vācijas partneris DLGI, kurš dalījās pieredzē, kas gūta E-veselības sistēmas ieviešanas procesā Vācijā.
Turpmākajos HIS4HE projekta īstenošanas plānos ietilpst galvenokārt mācību materiālu izstrādāšana lietošanai e-vidē, kā arī atbilstošu ECDL testu izstrāde.
Nākamā projekta partneru tikšanās paredzēta 2018. gada pavasarī Kauņā.

Projekts Nr. 2016-1-LT01-KA203-023177 “Health Information Systems training and certification implementation for higher education” – HIS4HE tiek īstenots Eiropas Komisijas Erasmus + programmas ietvaros.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

HIS4HE_Erasmus