Projekta “Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE)” tikšanās 2018

Š.g. 9., 10. maijā SIA “Datorzinību centrs” pārstāves Brigita Lazdiņa un Rūta Švarca piedalījās darba grupas darbā starptautiskā projekta Health Information Systems training and certification implementation for higher education (HIS4HE) – veselības informācijas sistēmu mācību un sertifikācijas ieviešana augstākajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā, ietvaros.

Tikšanās laikā DZC prezentēja e-vidē izveidoto mācību materiālu struktūru un tajā ievietotos mācību materiālus. Projektā tika pielāgots Eiropas datorprasmju sertifikācijas tests (ECDL) par Veselības sistēmu izmantošanas drošības un ētiskajiem aspektiem. ITI iepazīstināja klātesošos ar testēšanas veikšanas nosacījumiem un izveidotajiem testa jautājumiem.
Pilota grupas mācības, lai aprobētu projektā izstrādāto mācību kursu, sāksies maija pēdējā nedēļā.

Kursa laikā veselības aprūpes jomā strādājošos informēs par pacientu datu aizsardzību un drošību darbā ar datoru un internetā.
his4he-2018-group

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.