Kompetences centra pētījumi tiek uzsākti ar jaunu sparu!

2012.gada oktobrī Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos Nr.361 “Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.1.2.1.1.apakšaktivitāti “Kompetences centri””, kas IT kompetences centram ļāva atsākt savu darbu pilnā apjomā, līdz 2012.gada beigām aktualizējot projektā „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” (Līgums Nr. L-KC-11-0003) plānotos pētījumus un iesaistot pētījumu īstenošanā jaunus sadarbības partnerus.

2012.gada nogalē IT kompetences centra projekta sadarbības partneriem pievienojās SIA „LETA”, SIA „Lursoft IT”, SIA „ZZ dats”, SIA „Eccomerce Accelerator” u.c. Pārskatot 2010.gadā iesniegtos pētījumu projektus, 2012.gada 28.decembrī IT kompetences centrs iesniedza VA „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” aktualizēto projekta versiju, kas paredz līdz 2015.gada jūlijam īstenot 23 pētījumus darbības virzienā „Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas” un 10 pētījumus darbības virzienā „Dabīgās valodas tehnoloģijas”, no tiem septiņi ir nozares pētījumi, kurus sadarbībā ar partneriem īstenos IT kompetences centrs, savukārt 26 ir individuālie pētījumi, kurus sadarbībā ar zinātnes partneriem un IT kompetences centru īstenos nozares uzņēmumi.

Turpinās 2011.gadā iesāktais pētījums 2.5 „ Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrāde šai grupai”, bet šī gada janvārī uzsākti 20 jauni pētījumi abos IT kompetences centra virzienos.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa

e-pasts: signe.balina@itkc.lv