Kompetences centru programmas aktualitātes vasarā

SIA „IT kompetences centrs” 11.04.2011 ir noslēdzis līgumu Nr. L-KC-11-0003 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par projekta „Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). 35 pētījumi tiek īstenoti divos prioritārajos virzienos – biznesa procesu analīzes tehnoloģijas un dabīgās valodas tehnoloģijas.

Līdz 2015. gada jūnijam noslēgušies jau 22 pētījumi, no tiem 6 dabīgās valodas tehnoloģiju virzienā, bet 16 – biznesa procesu analīzes tehnoloģiju virzienā. Savukārt 13 pētījumi vēl tiek īstenoti un tos plānots pabeigt līdz 2015.gada decembrim.

Tāpat turpinās aktīva pārējo pētījuma rezultātu prezentēšana starptautiskās konferencēs un publikācijās, sīkāku informāciju par pētījumiem un to dalību starptautiskos pasākumos var iegūt IT kompetences centrs mājas lapā, sadaļā – aktualitātes, vai pētījumi.

Balstoties uz veiksmīgu kompetences centru programmas starpposma izvērtējumu, ko 2014.gadā veica Ekonomikas ministrijas un LIAA pārstāvji, tiek izstrādāta kompetences centru programma nākošajam Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodam pasākumā „Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”.

Ziņas sagatavoja:
SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa
e-pasts: signe.balina@itkc.lv