Mazo un mikro uzņēmumu pārstāvji!

Katru nedēļu trešdienās plkst 16.oo Rīgā, Lāčplēša ielā 41, 4.stāvā, AS „Datorzinību centrs” telpās notiks bezmaksas informatīvie semināri par iespējām mikro un mazajiem uzņēmumiem apmeklēt dažādus ar informācijas tehnoloģiju lietošanu saistītus kursus, kuri tiek īstenoti projekta “Informācijas Tehnoloģiju apmācības mazajiem un mikro uzņēmumiem konkurētspējas un produktivitātes veicināšanai” ietvaros.

Šajā informatīvajā seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar reģistrēšanās kārtību mācībām, sniegta informācija par piedāvātajiem kursiem, kā arī tiks piedāvāta palīdzība izvēlēties Jūsu uzņēmuma darbiniekiem atbilstošākās mācību kursus.

Semināra ilgums –  līdz 1 stundai.

Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Papildu informācijas iegūšanai zvanīt pa tālr. 67338366.