Microsoft Teams – risinājums skolotājiem attālinātam darbam ar skolēniem

Kopš ārkārtas stāvokļa pasludināšanas, mēs neesam pārtraukuši strādāt un mācīt datorprasmes, kuras šobrīd ir vēl nozīmīgākas nekā jebkad. Pēdējo nedēļu laikā esam tiešsaistē apmācījuši simtiem skolotāju, kuri savā ikdienas darbā ir nolēmuši izmantot Microsoft Teams kā mācību darba organizēšanas un vadīšanas rīku. Mums ir prieks, ka skolotāji turpina pilnveidot savas zināšanas, lai pielāgotos esošajai situācijai. Rīku daudzveidība ir plaša – kā izvēlēties sev piemērotāko un atbilstošāko savai skolai?

Microsoft Teams viennozīmīgi ir viens no jaudīgākajiem rīkiem, kurš skolām ir pieejams bez maksas. Tā ir iespēja katram skolotājam savu mācību priekšmetu ietvaros izveidot sadarbības vidi klasei, kur:

  • glabāt stundu plānus un savus veidotos digitālos mācību materiālus;
  • publicēt literatūras sarakstus un noderīgus interneta resursus;
  • Uzdot mājās darbus un kontroldarbus;
  • Strādāt individuāli ar skolēniem, atbilstoši viņu prasmēm, jo ļoti iespējams, ka daudzi no bērniem var un vēlas padziļinātāku vielas apguvi vai, gluži pretēji, ir jāatrod veids, kā strādāt ar bērniem, kuriem neizdodas;
  • sarunāties tiešsaistē un apkopot diskusijas par mācību tēmām;
  • vadīt video nodarbības un prezentācijas skolēniem, tās saglabāt un dot iespēju apskatīt atkārtoti;
  • vadīt sapulces vecākiem, kuriem ir nozīmīga loma šajā laikā, sniedzot atbalstu saviem bērniem.

Microsoft Teams skolām ir pieejams bez maksas un tas ir liels ieguvums skolu mācību procesu organizēšanā, bet ne tikai. Microsoft Teams vidē ir paredzēta vieta arī pulciņiem, metodiskajām komisijām un administrācijas darbam. Ar šīm dažādo grupu niansēm mēs mācību laikā arī iepazīstinām skolotājus, lai tas atvieglotu viņu ikdienas darbu. Izvērstākā mācību programmas daļa tiek orientēta uz mācību priekšmetiem un darbam ar skolēniem.

Nozīmīgākie ieguvumi skolēniem:

Vienota vide katrā mācību priekšmetā, kur ir pieejama viņa digitālā grāmata, pierakstu klade, uzdevumi un mājas darbi. Skolēnam ir iespēja veidot grupu darbus un sadarboties, komunicēt ar citiem skolēniem un skolotājiem, kas ir ļoti ērti un efektīvi.

Nozīmīgākie ieguvumi skolotājiem:

Ir viena sistēma, kur Jūs varat apkopot visus mācību resursus klases stundām, uzdot uzdevumus un tos automatizēti izpildīt, veidot rubrikas un sniegt bērniem atgriezenisko saiti par vērtēšanas kritērijiem, vadīt stundu nodarbības, ierakstīt tās un saglabāt atkārtotai izmantošanai. Sistēma ļauj strādāt ar klasi un vienlaicīgi personalizēti ar katru skolēnu, lai sasniegtu mācību mērķus un padziļinātu izpratni par mācību priekšmeta tematiem.

No vienas puses, Microsoft Teams ir tik vienkāršs, ka tam var reģistrēt skolu un sākt to izmantot uzreiz, no otras puses mēs savās nodarbībās iemācām skolotājiem, kā strādāt efektīvāk, kā sagatavot klasēm vidi un kopēt tās pārējos priekšmetos. Piedaloties Microsoft Teams mācībās, skolotājs kļūs par prasmīgu tehnoloģiju lietotāju un iegūs redzējumu, kā strādāt ar skolēniem, kā labāk strukturēt mācību saturu. Mūsu pārliecība ir, pat, ja mums valstī ir ārkārtas situācija un bērni pārsvarā sēž mājās pie saviem datoriem, tas nenozīmē, ka mēs nevarētu realizēt radošus projektus un idejas mācību stundās, mācīt bērniem sadarboties, izmantojot pieejamās tehnoloģiju platformas priekšrocības, iesaistīt bērnus informācijas apkopošanā.

Kā reiz ir teicis Karls Rodžers „Es zinu, ka es nevienam neko nevaru iemācīt. Es varu tikai nodrošināt vidi, kurā viņš var mācīties.” Es aicinātu šajā ārkārtas situācijā, lai cik mums visiem ir sarežģīts un izaicinājumiem piepildīts laiks, padomāt par mācību procesa sakārtošanu un ilgtspējīgu attīstību. Mums ir svarīgi izvēlēties tādu mācīšanās formu, kas palīdzētu skolēniem izprast zināšanu nozīmi, saglabāt to savā atmiņā un nepieciešamības gadījumā izmantot.

Skolas izmanto dažādas sistēmas, kur katrai ir savas priekšrocības, bet diemžēl, tas nesniedz skolēniem vienotu un pārskatāmu mācību procesu. Kaut vai aizdomājamies par ikdienišķu situāciju, ar kuru saskaras lielākā daļa bērnu šajā laikā. Lai apskatītu apkopojumu par kādu no mācību priekšmetiem, piemēram, vācu valodu, kura ir dažas reizes nedēļā, skolēnam ir jāšķirsta e-klases dienasgrāmata, kur nopublicēti materiāli, sarakstīti norādījumi, bet uzdevumi un darbi tā arī vairs nav īsti atrodami, jo tie jau atrodas kaut kur citur sistēmā, bet tiešsaistes nodarbība, kura ir novadīta, nav pieejama, jo nav ierakstīta un saglabāta bērniem atkārtotai izmantošanai. Un tā tas ir ar katru priekšmetu. Ar Microsoft Teams mēs varam panākt vienotu un viegli pārskatāmu mācību procesu.

Es tiešām aicinātu skolotājus padomāt par vienotu vidi, kurā bērns var izdarīt visu, kas mācību procesā ir nepieciešams. Šis ir laiks, kad atrast veidu, kā strādāt nākotnē, jo mēs nekad nevaram zināt, kā būs turpmāk, kā mainīsies mūsu ikdiena un kādi jauni izaicinājumi mūs skars. Tādēļ izmantojam šo laiku, lai izveidotu ilgtspējīgu modeli zināšanu apguvei un mācību procesa pilnveidošanai savās skolās, lai, pabeidzot gadu, esam atraduši īsto formulu un algoritmus, kas strādā un nodrošina rezultātus. Mēs esam ļoti priecīgi un sakām lielu paldies tiem skolotājiem, kuri piedalās mūsu tiešsaistes mācībās un domā par veidu, kā nodrošināt saviem skolēniem kvalitatīvu mācību procesu šajā laikā.
Datorzinību centrs piedāvājumu skolām skatīt šeit.

 

Video par Microsoft Teams