Projekts “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”

Mazie un mikro uzņēmēji, un pašnodarbinātās personas!

Jums ir lieliska iespēja uzlabot savas zināšanas un prasmes digitālajās tehnoloģijās izmantojot valsts atbalstu! 30 dažādos kursos Jūs varēsiet uzzināt, kā izmantot tehnoloģijas, lai labāk attīstītu savu biznesu, efektīvāk piesaistītu un apkalpotu klientus, veidotu mūsdienīgu sava uzņēmuma tēlu digitālajā vidē un analizētu biznesa rezultātus. Jūs varēsiet apgūt arī plašu digitālo rīku klāstu sava darba efektivitātes pilnveidošanai.

Lai izmantotu minētās iespējas, aicinām iesaistīties projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā”!

Plašāka informācija www.mmu.lv vai zvanot uz 26475979