Projekts “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1.-3. klase “Mazā Mula pēta””

2019. gada 11. novembrī SIA “Datorzinību centrs” ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.3.1.2/19/A/003 “Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis vizuālajā mākslā 1. -3.klase “Mazā Mula pēta”” realizāciju.

Projekta mērķis ir izstrādāt digitālu mācību un metodisko līdzekli vizuālā mākslas programmā pamatskolai 1.-3.klasei, lai veicinātu skolēnu kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā.

Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis ietver:
1. interaktīvus uzdevumus 3 klašu grupām par ainavas, klusās dabas, dzīvnieku un portretu tēmām;
2. katras tēmas ieinteresējošu ievadanimāciju;
3. video intervijas ar 4 māksliniekiem;
4. mākslas darbu autoru galeriju;
5. metodiskos materiālus, vērtēšanu un darba lapas.

Projekts realizēts sadarbībā ar Ozolnieku vidusskolu un Siguldas Pilsētas vidusskolu.
Projekta izstrāde ir noslēgusies, tas tika realizēts līgumā noteiktajā termiņā. Digitālais mācību un metodiskais līdzeklis ir ievietots Skola2030 digitālo materiālu krātuvē:
https://mape.skola2030.lv/materials/NnKXGDLUo2QUjk5Y9VrRme 

 

Datums: 31.05.2021.