SIA „IT kompetences centrs” turpina pētniecības projekta īstenošanu

SIA „IT kompetences centrs”  2011.gada novembrī ir uzsācis projekta pētījumu 2.5 „Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrādne šai grupai”, kas tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros. Pētniecības projektu paredzēts realizēt līdz 28.02.2013.

Pētījuma ietvaros paredzēts pētīt dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas īpatnības sākumskolas bērniem, izmantojot acu kustību pierakstu metodi. Plānotie mērījumi tiks veikti sākumskolas skolēniem (1.-4. klase). Pētījuma noslēgumā tiks iegūta lasāmības formula latviešu tekstiem sākumskolas bērnu grupai. Lasāmības formula ļaus kvantitatīvi novērtēt teksta sarežģītību, kas ir aktuāla problēma, sastādot jebkuru didaktisku tekstu.

Paredzēts, ka 2012.gada oktobrī stāsies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.361

, kā rezultātā kompetences centrs varēs iesniegt VA „Latvijas investīciju un attīstības aģentūra” papildinātu un aktualizētu projektu un uzsākt jaunus pētījumus.

Ziņas sagatavoja:

SIA „IT kompetences centrs” valdes priekšsēdētāja Signe Bāliņa,

e-pasts: signe.balina@itkc.lv