Skolu vadītāji apgūst tehnoloģijas mācību procesa nodrošināšanai attālināti

Tehnoloģijas un to izmantošana mācību procesā ir svarīgāka kā jebkad, to mums pierādīja šis pavasaris, kad bērni pēc pavasara brīvdienām tā arī neatgriezās skolā un nācās mācīties attālinātiUn, lai arī rudens izskatījās cerīgi, arī tagad pēc brīvlaika būs kādu laiku visiem jāmācās attālināti.  

Skolām ir dažādas pieejas, kā organizēt attālināto mācību procesu. Ir skolas, kur skolotāji šādu mācību procesu uztver kā vienkāršu uzdevumu publicēšanu E-klasē, tā arī nevienu stundu bērniem nenovadot attālināti, atstājot zināšanu apguvi uz skolēnu un viņu ģimeņu pleciem. Ir skolas, kurās daļa skolotāju aktīvi cenšas individuāli piemeklēt tehnoloģijas, ar kuru palīdzību vadīt stundas bērniem, rezultātā skolēnam katrā priekšmetā ir savi rīki un nerodas vienots mācību process, kur skolām veidot savu zinību bāzi. 

Ieguvējas noteikti ir tās skolas, kas veido vienotu stratēģiju un pieeju, kā organizēt attālināto mācību procesu. Skolu vadītājiem un vadības komandām ir liels izaicinājumslai gudri organizētu šīs pārmaiņas un motivētu savus skolotājus virzīties uz kopīgu mērķu sasniegšanu, savukārt, bērniem tas ir lielisks ieguvums, jo: 

  • Mācību process tiek organizēts vienotā virtuālā platformā; 
  • Katrai stundai ir sava konkrēta darba vide, kur glabāt mācību materiālus, kontroldarbus un organizēt diskusijas; 
  • Skolēniem ir sava virtuālā klase, kur audzinātājs var uzturēt kopīgu klases garu un jebkurā laikā aprunāties ar bērniem, kā viņiem klājas šajā laikā. 

Mācību process attālināti nenozīmē tikai apgūt vielu, skolai ir jārada virtuālā kopiena, kurā var komunicēt un radoši izpausties, attīstot visdažādākās bērnu prasmes un kompetences, lai visi varētu gūt pozitīvu mācīšanās pieredzi un spēju sadarboties attālināti, lai arī katrs mācās no savām mājām. Arī skolas administrācijas darbu un daļu interešu izglītības pulciņus var lieliski realizēt virtuālā vidē. 

Lai palīdzētu skolām digitāli transformēt savu darbu, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar SIA “Datorzinību centrs” un SIA Microsoft Latvia  rīko mācības skolu komandām:  “Mūsdienīgu IT risinājumu izmantošana mācību procesa organizēšanai un pārvaldībai”Nodarbības ir ne tikai teorētiskas un informatīvas, bet arī praktiskas. To laikā dalībnieki, izmēģinot mācītos rīkus, varēs realizēt skolas videi piemērotu scenāriju, lai pilnīgāk apzinātu informācijas tehnoloģiju iespējas un darbības robežas, līdz ar to sekmējot izglītības iestāžu pārstāvju kompetenci un spējas IT risinājumu izmantošanā mācību procesos. Tāpat programmā ir iekļauti citu izglītības iestāžu pieredzes stāsti par Microsoft 365 izmantošanu mācību procesā un pārmaiņu vadībā, tādējādi iedvesmojot dalībniekus. Šobrīd jau daudzas Rīgas skolas ir uzsākušas mācības, taču vēl ir atlikušas dažas brīvas vietas, un var pieteikt savu skolas komandu mācībām tiešsaistē. 

Mācības notiek divas dienas (no plkst. 14:00 līdz 17:15) un tām ir iespēja pieteikties 3 skolām grupā uz 6. un 13. novembriNo katras skolas mācībās var piedalīties 4 cilvēki – skolas direktors, IT speciālists (pedagogs, direktora vietnieks, laborants), kā arī divi motivēti skolas darbinieki, kuri palīdzētu ieviest jauno sistēmu izglītības iestādē. Lai reģistrētos mācībām, piesakiet savas skolas dalību šeit: https://ej.uz/macibasskolam