Vebināru sērija par Minecraft Education Edition (Minecraft EE) spēļu platformu un tās iespējām skolēnu zināšanu paplašināšanā un jaunradē

Semināru mērķis – pedagogu iepazīstināšana ar Minecraft Education Edition (Minecraft EE) spēļu platformu un tās iespējām skolēnu zināšanu paplašināšanā un jaunradē, kā arī ar izmantošanas piemēriem dažādu mācību priekšmetu apguves procesā.

Semināri paredzēti kā līdzeklis pedagogu ieinteresēšanai par Microsoft EE spēli, sekmējot tās plašāku pielietojumu mācību procesā un ārpusstundu nodarbībās, kā arī audzēkņu atbalsta nodrošināšanai Rīgas modeļa būvēšanā, kas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētajā aktivitātes ietvaros tiks realizēta platformā Microsoft EE.

  PIETEIKTIES  

Semināra norises ilgums – 1 astron. stunda (60 min.)

Seminārā iekļautie temati:
– Minecraft Education Edition iespējas mācību procesa pilnveidei un skolēnu iesaistei;
– Minecraft Education Edition kopiena un tajā piedāvātie materiāli;
– Iepazīšanās ar dažādu jomu gatavo spēļu pasaulēm un to pielāgošanas iespējas konkrētajām nodarbībām.

Piedāvājam 3 atsevišķu semināru sēriju, kuros katrā līdztekus vispārējai informācijai par Minecraft EE izglītojošajām iespējām, tiks demonstrēti spēļu pasauļu piemēri, kas būtu aktuāli noteiktās jomas pedagogiem. Viens seminārs dabaszinību pedagogiem, otrs – sociālo zinību pedagogiem, trešais – valodu mācību priekšmetu pedagogiem.

Šāda pieeja nodrošinātu fokusētāku interešu apmierināšanu pedagogiem un motivētu tos plašāk izmantot Minecraft EE spēli mācību procesā.

Semināri tiek organizēti vebināra formā izmantojot Microsoft Teams. Tie ir bez maksas.

Semināru norises laiki:
1. jūnijs 15.00 – 16.00  dabaszinību pedagogiem
3. jūnijs 15.00 – 16.00  sociālo zinību pedagogiem
4. jūnijs 10.00 – 11.00  valodu mācību priekšmetu pedagogiem

 
  PIETEIKTIES