Jaunums video kursu katalogā


Excel 365 dinamisko apgabalu funkcijas un to praktiskais pielietojums

Šis kurss būs Jums būs noderīgs ja ikdienā jau strādājat ar Microsoft Excel un vēlaties uzzināt papildus iespējas un optimizēt savu ikdienas darbu.

Mūsu veidotajā kursā uzzināsiet kā
✅ definēt diapazonus un tabulas, lai ātrāk veiktu formulu ievadi un aprēķinus;
✅ formulās šūnu adreses, masīvus, diapazonu nosaukumus un tabulas kolonnu nosaukumus;
✅ organizēt informācijas atlasi, kārtošanu, meklēšanu un skaitlisko vērtību apkopošanu ar jaunām Excel funkcijām SORT, SORTBY, FILTER;
✅ izmantot funkciju FILTER arī ar vairākiem kritērijiem;
✅ meklēt atkārtojumus un dublikātus (funkcijas VSTACK);
✅ aizvietot uzmeklēšanas funkcijas LOOKUP ar funkcijām INDEX un MATCH;
Un daudz ko citu.

Kursa apjoms: 23 video lekcijas un uzdevumi katrai tēmai.

Piekļuve kursam: beztermiņa.

Kursa cena: 64 EUR

 

ℹ️ Vairāk informācija par kursu: ŠEIT

 

Uzsāc mācības un paaugstini savu Excel līmeni kopā ar mums.