Mākslīgā intelekta kursu mēnesis

Mūsdienās ir pieejami neskaitāmi daudz maksas un bezmaksas mākslīgā intelekta rīki, kurus varam pielietot dažādās jomās, kā izglītībā, biznesā, mākslā un katrs personīgi savā ikdienā, plānojot izmaksas vai veidojot prezentāciju.

Tomēr nereti mums nav laika vai resursu, lai izpētītu Mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas un apgūtu visu jauno. Tāpēc piedāvājam kursu, kurā sniegsim izpratni par mākslīgo intelektu, tā definīciju, vēsturi, pamatprincipiem un, protams, praktisko pielietojumu!

 

💻 Ievads Mākslīgā intelekta pasaulē (4 akad. stundas)

Kursa laikā izpētīsim dažādus MI rīkus, to izmantošanas veidus ikdienā un uzzināsiet, kas ir “uzvednes” jeb prompti un kā tos izmantot, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Iepazīsities ar tādiem rīkiem kā ChatGPT, Copilot un Google Gemini, un apgūsiet, kā tos izmantot dažādiem nolūkiem – no tekstu ģenerēšanas un ceļojumu plānošanas līdz pat reklāmas stratēģiju un sava personīgā treniņa plāna izstrādei.

Norises laiks: 14. maijā plkst. 14.00-17.15
4. jūnijs plkst. 10.00 – 13.15
Norises vieta: Tiešsaitē, MS Teams
Kursa cena: 30 EUR + PVN

💻 Canva vizualizācijas un MI elementi (6 akad. stundas)

Kursa laikā apskatīsim Canva rīka sniegtās iespējas vizuālu materiālu izstrādē. Uzzināsiet, kā ar Canva palīdzību izveidot profesionālus vizuālos materiālus, sākot no prezentācijām un plakātiem līdz infografikām un video. Apgūsiet arī mākslīgā intelekta iespējas, kā attēlu un video rediģēšanu un ģenerēšanu. Kurss sniegs praktiskus padomus un rīkus, lai izveidotu vizuāli pievilcīgus materiālus, izmantojot Canvu un mākslīgā intelekta elementus.

Norises laiks: 22., 23. maijā plkst. 15.00-17.15
Norises vieta: Tiešsaistē
Kursa cena: 60 EUR + PVN

💻 Microsoft Power BI un Mākslīgais intelekts (4 akad. stundas)

Kursa laikā izpētīsim kā mākslīgo intelektu var pielietot Power BI vidē. Uzzināsi, kā MI palīdz pārveidot, analizēt un vizualizēt datus. Iepazīsities ar tādiem vizuālajiem elementiem kā Smart Narrative, kas sniedz automātiskas datu atskaites, un Q&A, kas atbild uz dabiskās valodas jautājumiem. Apgūsiet arī MI rīkus Power Query datu sagatavošanai un Insights funkcijas, kas palīdz atklāt slēptas tendences un anomālijas.

Norises laiks: 23. maijā plkst. 10.00-13.15
Norises vieta: Klātienē, Datorzinību centra telpās, Lāčplēša ielā 41
Kursa cena: 60 EUR + PVN.

💻 PowerPoint prezentāciju izveide ar MI iespējām (4 akad. stundas)

Kursā uzzināsiet kā veidot vizuāli pievilcīgas prezentācijas, izmantojot dažādus dizaina un satura veidošanas principus, kā arī mākslīgā intelekta rīkus. Apgūsiet slaidu izkārtojuma optimizāciju un mākslīgā intelekta izmantošanu, lai veidotu tekstu un vizuālo materiālu. Tāpat kursā tiks apskatīta dinamika un interaktivitāte – kā pievienot animācijas, pārejas un hipersaites. Turklāt, iegūsiet praktiskus padomus prezentācijas demonstrēšanā, ieskaitot laika pārvaldību, ritma uzturēšanu un auditorijas iesaistīšanu.

Norises laiks: 28. maijā plkst. 14.00-17.15
Norises vieta: Tiešsaistē
Kursa cena: 40 EUR + PVN

💻 Attēlu ģenerēšana un prezentāciju izstrāde ar Mākslīgo intelektu (4 akad. stundas)

Kursa laikā praktisku piemēru veidā uzzināsiet, kā mākslīgais intelekts ģenerē attēlus un prezentācijas. Iepazīsieties ar mākslīgā intelekta pamatiem, par uzvednēm un rīku limitācijām, un uzzināsiet, kā tos izmantot attēlu ģenerēšanā un prezentāciju veidošanā. Kursa laikā izpētīsim populārākos MI rīkus, kā DALL-E 2 un Leonardo AI, lai ģenerētu attēlus un ilustrācijas, kā arī citus prezentāciju izstrādei piemērotākos Mākslīgā intelekta rīkus.

Norises laiks: 6. jūnijā plkst. 10.00-13.15
Norises vieta: Tiešsaistē
Kursa cena: 40 EUR + PVN

💻 Mākslīgais intelekts datu apstrādē un analīzē (4 akad. stundas)

Kursa laikā iepazīsiet bezmaksas un maksas Mākslīgā intelekta rīkus (Chat GPT, Google Gemini, Copilot) un to izmantošanas iespējas, kā arī veiksiet praktiskus datu analīzes un vizualizācijas uzdevumus, izmantojot Excel vidē jau esošos Mākslīgā intelekta elementus.

Norises laiks: 18. jūnijā plkst. 10.00-13.15
Norises vieta: Tiešsaitē, MS Teams
Kursa cena: 45 EUR + PVN.

 

Kursos uzzināsiet visu nepieciešamo, lai izmantotu Mākslīgā Intelekta rīkus ar pārliecību un turpinātu tālāku tehnoloģijas jaunumu izzināšanu!

 

Ja rodas kādi jautājumi, zvaniet pa tālr. 25496807 vai rakstiet uz e-pastu: kursi@dzc.lv.