Aptauju un viktorīnu veidošana un rezultātu apstrāde ar Google Forms

Norises vieta: tiešsaistē vai klātienē

Kursa ilgums – 2 akadēmiskās stundas tiešsaistē

Nepieciešamais aprīkojums:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa mērķis:
iepazīstināt kursa dalībniekus ar tiešsaistes aptauju veidošanas un izmantošanas iespējām.

Priekšnosacījumi:
priekšzināšanas darbā ar datoru un kādu no interneta pārlūkprogrammām, kā arī Google konta (gmail.com) esamība.

KURSA PROGRAMMA

Google Aptaujas (Forms/Veidlapas) izveide:

  • Vietnes vides raksturojums;
  • Jautājumu veidošana, pievienošana, jautājumu veidu apraksts;
  • Aptaujas sadalīšana vairākās lapās, aptaujas sazarošanas iestatīšana atbilstoši respondenta atbilde;
  • Viktorīnas izveide, iestatījumi;
  • Aptaujas noformēšana, iestatījumi;
  • Aptaujas izsūtīšana, rezultātu apkopošana.

Labās prakses ieteikumi aptauju veidošanai

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv