Aptauju veidošanas tiešsaistes rīki un rezultātu apstrāde (Google anketas/Microsoft forms)

Kursa mērķis:
iepazīstināt kursa dalībniekus ar tiešsaistes aptauju veidošanas un izmantošanas iespējām.

Priekšnosacījumi:
priekšzināšanas darbā ar datoru un kādu no interneta pārlūkprogrammām, kā arī Google konta (gmail.com) esamība.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Google Aptaujas (Forms/Veidlapas) izveide:

  • Vietnes vides raksturojums,
  • Jautājumu veidošana, pievienošana, jautājumu tipi,
  • Aptaujas sadalīšana vairākās lapās, aptaujas sazarošana atbilstoši respondenta atbildei,
  • Aptaujas noformēšana, iestatījumi,
  • Aptaujas izsūtīšana, rezultātu apkopošana

Labās prakses ieteikumi aptauju veidošanai


Microsoft Forms vide, darba uzsākšana:

  • Aptaujas iestatījumu pielāgošana, dizaina maiņa,
  • Jautājumu veidi, attēlu, videoklipu pievienošana jautājumiem,
  • Sadaļu pievienošana,
  • Aptaujas kopīgošana, rezultātu apkopošana

Labās prakses ieteikumi aptauju veidošanai

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv