Bilance, peļņas vai zaudējuma aprēķins un budžeta tāmes sistēmā Jumis

Kursa mērķis
Sniegt vispusīgas zināšanas par uzņēmuma Bilances sagatavošanu, Peļņas un zaudējuma aprēķina sagatavošanu un Budžeta tāmju veidošanu uzņēmuma vadības un analīzes sistēmā Jumis.

Kursa mērķauditorija
Grāmatveži, grāmatvežu palīgi un citi interesenti ar priekšzināšanām par sistēmas Jumis darbību. Dalībniekiem ir nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā. Noderīgi arī biedrībām.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 1. Budžeta pozīciju sagatavošana atbilstoši uzņēmuma vadības atskaišu vajadzībām – atskaites projektiem, atskaites pa struktūrvienībām, cita veida uzskaites reģistru vešanai.
 2. Budžeta pozīciju piesaistīšana grāmatojumiem.
 3. Budžeta tāmju atskaites sagatavošana.
 4. Budžeta tāmju rezultāta iegūšana pa dažādiem periodiem.
 5. Kontu plāna loma Bilancē un Peļņas vai zaudējuma aprēķinos.
 6. Finanšu dokumentu kontējumi un to ietekme Bilancē un Peļņas vai zaudējuma aprēķinā.
 7. Bilances un Peļņas vai zaudējuma veidnes.
 8. Savu veidņu izveidošanas nepieciešamība un iespējas.
 9. Kontu piesaistīšana Peļņas vai zaudējuma aprēķinam.
 10. Peļņas vai zaudējuma rezultāta iegūšana, izdrukāšana un nosūtīšana uz elektroniskajām izklājlapām.
 11. Kontu piesaistīšana Bilancei.
 12. Bilances kontu, kuriem atlikums ir ar pretēju saldo, pārgrāmatošana.
 13. Bilances rezultāta skatījumi.
 14. Bilances izdrukāšana.
 15. Bilances nosūtīšana uz elektroniskajām izklājlapām.
 16. Bilances kontēšana, operāciju kontu slēgšana.
 17. Bilances un Peļņas vai zaudējuma aprēķina faila sagatavošana iesniegšanai VID EDS sistēmā.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv