ChatGPT-4 maksas versija un tā iespējas

Šī mācību programma ir veidota, lai iepazīstinātu dalībniekus ar ChatGPT-4 maksas versiju un tās iespējām. Četru stundu laikā tiks apskatītas galvenās funkcijas, priekšrocības un lietošanas piemēri, kas palīdzēs dalībniekiem efektīvāk izmantot šo rīku savā darbā un ikdienas dzīvē. Programma ietver teorētiskās zināšanas, praktisku līdzdarbošanos un diskusijas.

Kursa mērķi:
1. Nodrošināt dalībniekiem izpratni par ChatGPT-4 maksas versijas funkcionalitāti un iespējām.
2. Demonstrēt praktiskos lietošanas piemērus un pielietojumu dažādās jomās.
3. Veicināt dalībnieku prasmes efektīvi izmantot ChatGPT-4 darbā un ikdienas situācijās.
4. Izskaidrot ChatGPT-4 maksas versijas priekšrocības salīdzinājumā ar bezmaksas versiju.

 

Priekšnosacījumi:
Šī mācību programma ir paredzēta profesionāļiem, kuri jau apguvuši MI pamatus bezmaksas programmās un vēlas paplašināt savas zināšanas tieši par ChatGPT-4 maksas versiju un mērķtiecīgi izmantot to savā darbā, lai uzlabotu efektivitāti un inovācijas. Nodarbībā ChatGPT-4 maksas konts ir vēlams (vienreizēja maksa 20$ vienam mēnesim) taču iespējams arī piedalīties nodarbībā, bez praktiskas līdzdarbošanās un pēc nodarbības pieņemt lēmumu, vai iegādāties maksas versiju vai ikdienas darbiem pietiek ar bezmaksas ChatGPT versiju

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

 

KURSA PROGRAMMA

 Ievads ChatGPT-4 maksas versijā: 

 • Kas ir ChatGPT-4 un kā tas darbojas;
 • Maksas versijas pārskats un tās priekšrocības;
 • Salīdzinājums ar bezmaksas versiju;
 • Uzlabotās funkcijas un iestatījumi.
   

Praktiskie lietošanas piemēri: 

 • ChatGPT-4 izmantošana tekstu ģenerēšanā, atbildēšanā uz jautājumiem un datu analīzē;
 • Problēmu risināšanas izmantojot ChatGPT-4;
 • Integrācija ar dažādām platformām un rīkiem.

Efektīva ChatGPT-4 Izmantošana Ikdienā: 

 • Efektīva komunikācija ar ChatGPT-4: Kā uzdot jautājumus, lai iegūtu vislabākās atbildes;
 • Scenāriju izstrāde: scenāriju veidošana, kas atbilst jūsu vajadzībām;
 • Problēmu risināšana: Kā izmantot ChatGPT-4 sarežģītu problēmu risināšanā;
 • Praktiskā nodarbība: Dalībnieki izmēģina dažādus uzdevumus ar ChatGPT-4, veidojot un pielāgojot savus scenārijus. 

Drošība un atbildība:

 • Drošības apsvērumi, datu aizsardzība un ētikas jautājumi, kas saistīti ar ChatGPT-4 izmantošanu;
 • Labās prakses un vadlīnijas mākslīgā intelekta atbildīgai lietošanai.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv