Dokumentu sagatavošana un noformēšana ar Microsoft Word

Kursā ir ietvertas tēmas, kas nostiprinās iemaņas un veicinās ātrāku un efektīvāku dokumentu sagatavošanu un noformēšanu izmantojot digitālos tekstapstrādes rīkus.

Kursa mērķis:
palīdzēt kursa dalībniekiem apgūt prasmes efektīvi izmantot tekstapstrādes programmatūru dokumentu sagatavošanai un noformēšanai. Parādīt programmas funkcionālās iespējas dokumentu noformēšanas procesa paātrināšanai un darba efektivitātes paaugstināšanai.
Priekšnosacījumi: iemaņas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft Word lietošanā.

Kursa ilgums – 16 akadēmiskās stundas.
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaites mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

KURSA PROGRAMMA

Iepazīšanās ar Word vidi:

  • Word vides elementi – lente un cilnes, cilnes komandas un komandu grupas, ātrās piekļuves rīkjosla;
  • lentes un rīkjoslas pielāgošana;
  • dažādu skatu izmantošana (cilne View);
  • konta pievienošana MS Word programmā, izskata pielāgošana.

Darbs ar Word objektiem:

  • speciālās rakstzīmes ievietošana tekstā;
  • vairāklīmeņu saraksta veidošana un piemērošana;
  • tabulu veidošana, noformēšana, teksta konvertēšana par tabulu;
  • attēlu ievietošana un noformēšana;
  • ekrānuzņēmuma ievietošana;
  • SmartArt grafikas ievietošana un noformēšana
  • tekstlodziņu izmantošana;
  • teksta un objektu izvietošanas iespējas dokumentā.

Dokumentu standartizācijas iespējas:

  • Microsoft Office Online piedāvāto veidņu Template izmantošana un pielāgošana;
  • lietotāja dokumenta veidnes izstrāde, lietošana, labošana;
  • aizsargātas veidnes (formas) izveide;
  • teksta daļu atkārtota izmantošana (ātrās daļas);
  • darbs ar sērijveida dokumentiem.

Darbs ar liela apjoma dokumentiem:

  • stilu izmantošana, veidošana un modificēšana;
  • dokumenta struktūras veidošana un pārvaldīšana;
  • satura rādītāja pievienošana;
  • sekciju lietojums;
  • dokumenta kopējo noformējuma elementu – lappušu numerācija, galvenes un kājenes pievienošana;
  • cita dokumenta teksta ievietošana;
  • titullapas ievietošana.

Dokumentu pārskatīšana un koplietošana:

  • darbs ar komentāriem –pievienošana, rediģēšana, dzēšana un pārskatīšana;
  • izmaiņu reģistrēšana un pārskatīšana;
  • pareizrakstības pārbaude;
  • automātiskās koriģēšanas iestatījumi, iespējas;
  • meklēšana tekstā, aizstāšanas iestatījumi.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv