Efektivitātes pilnveidošana darbā ar Microsoft Office programmām Word, Excel

Kursa mērķis:
Parādīt programmu Word un Excel papildu iespējas lietotājiem, kuri vēlas paātrināt datu ievadi, atlasi un formatēšanu, kā arī uzzināt par iespējām šo programmu personalizēšanā.

Kursa norise: tiešsaistē (Teams platforma) vai klātienē
Dalībnieku skaits: no 5 līdz 12
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Priekšnosacījumi:
Pieredze darbā ar datoru, zināšanas par mapēm un failiem, pamatiemaņas un pamatprasmes darbā ar Microsoft Office Word un Microsoft Office Excel.

KURSA PROGRAMMA

Vides personalizēšana:

 • Office programmu saskarnes pielāgošana: lente un cilnes, ātrās piekļuves rīkjoslas pielāgošanas iespējas;
 • programmu personalizēšana (vizuālais noformējums, noklusētais autors);
 • dokumenta iestatījumu maiņa (autora informācijas, atslēgas vārdu pievienošana);
 • automātiskās koriģēšanas pielāgošana;
 • darbs ar iebūvētajām veidnēm.

Paņēmieni darba paātrināšanai, strādājot ar Microsoft Office Word:

 • noderīgas īsinājumtaustiņu kombinācijas, jaunu kombināciju izveide;
 • ātrie pārvietošanās, datu atlases un datu pārvietošanas paņēmieni;
 • datu kopēšanas un ielīmēšanas (paste) iespējas;
 • īpašo rakstzīmju ievietošana;
 • teksta un citu vienumu atrašana un aizstāšana dokumentā;
 • teksta daļu saglabāšana atkārtotai izmantošanai (Quick Parts);
 • dokumentā veikto izmaiņu un komentāru pārskatīšana;
 • dokumenta objektu (vairāklīmeņu numerācija, tabulas) izveide un ātrāka apstrāde.

Paņēmieni informācijas ievadīšanai, strādājot ar Microsoft Office Excel:

 • datu ievade, atlase un labošana darblapā;
 • darbības ar kolonnām un rindām;
 • datu tabulas iespēju izmantošana;
 • dokumenta drukas lappuses sagatavošana un drukas apgabalu iestatīšana;
 • datu vizualizēšanas iespējas: nosacījumformatēšana, diagrammas un sīkdiagrammas;
 • darblapas datu aizsardzība: datu validācija un šūnu aizsardzība;
 • noderīgas īsinājumtaustiņu kombinācijas.

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv