Excel aprēķini ikdienas darba produktivitātei

Kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotājus, kā efektīvāk strādāt ar Microsoft Excel, izmantojot funkcijas.
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas
Priekšnosacījumi: Labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

  • Funkciju kategorijas un funkciju meklēšanas rīki;
  • Noapaļošanas funkcijas ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN;
  • Loģiskās funkcijas IF, AND, OR, IFS
  • Teksta apstrādes funkcijas CHAR, TRIM, LEN, EXACT, TEXT, LOWER, UPPER, PROPER, LEFT, MID, RIGHT,CONCAT;
  • Teksta dalīšana kolonnās;
  • Datuma un laika funkcijas TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, EDATE, EOMONTH, DATEVALUE, WORKDAY, NETWORKDAYS, DATE, TIME, DAYS, DATEDIF;
  • Datu apkopošanas funkcijas SUM, AVERAGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS;
  • Formulu auditēšana un Excel kļūdu paziņojumi;
  • Kļūdu pārbaude, pēctecības un priekštecības izsekošana, funkcija IFERROR.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv