Excel diagrammu, grafiku un shēmu veidošana un datu prezentēšana ar Microsoft PowerPoint

Kursa mērķis:

Demonstrēt un praktisku piemēru veidā iepazīstināt kursa dalībniekus ar iespējām vizualizēt datus izmantojot Microsoft Excel diagrammas, PowerPoint diagrammas, SmartArt grafikas un shēmas, kā arī iespējām tās mūsdienīgi noformēt un prezentēt, izmantojot Office 2016.

Priekšnosacījumi:

Priekšzināšanas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft PowerPoint, Excel.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

Datu vizualizēšana ar Microsoft Excel:

  • ­Stabiņu, joslu, līniju, laukumu, virsmas un radara diagrammu izveide;
  • ­Burbuļu, akciju, koka kartes, histogrammas, kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammu izveide;
  • Ūdenskrituma, piltuves, kombinēto un kartes diagrammas izveide;
  • Diagrammas izkārtojumi un stili, diagrammas tipa maiņa;
  • Diagrammas elementu noformēšana un pievienošana.

Datu vizualizēšana ar PowerPoint:

  • ­­Tabulu importēšana no Excel ar vai bez datu sasaistes ar oriģinālo avotu;
  • Shēmu veidošana, izmantojot formas;
  • Blokshēmas izveide, izmantojot SmartArt rīkus;
  • Tabulu ievietošana un noformēšana;
  • Diagrammu izveide un noformēšana.

Objektu, grafikas un diagrammu animēšana.

Slaidu pārejas efektu izmantošana.

Prezentācijas saglabāšanas, sūtīšanas un saspiešanas iespējas.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv