Excel gudrās Tabulas

Kursa mērķis: Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Excel-365 paplašinātām funkcionalitātēm:  kā pareizi un ātri  sakārtot skaitļus, datumus un tekstus diapazonā, izmantojot kārtošanas iespējas; kā izvēlieties un pielāgot teksta, skaitļu un datuma filtrus; kā definēt tabulas diapazonu, kā mainīt tabulas noformējumu; kā pievienot pamatfunkcijas Sum, Min, Max, Average, Count rezultātu apkopojumam; kā pārvaldīt darblapas ar tabulām.

Kursa ilgums: 4 akad. stundas

Kursa norise: klātienē / attālināti 4 akad.st.

KURSA PROGRAMMA 

 • Datu diapazona definīcija un nosacījumi;
 • Automātiskā filtra izmantošana diapazona kolonnās;
 • Teksta, skaitļu un datuma kolonnu pamat kārtošana;
 • Pielāgotā kārtošana pēc krāsām un īpaša kārtošana pēc lietotāja saraksta;
 • Skaitļu filtru izmantošana datu atlasīšanai;
 • Datuma filtri;
 • Nosacījuma formātu izmantošana un pielāgošana;
 • Diapazona ātra noformēšana ar Tabulu stiliem;
 • Kopsavilkuma rinda ar apkopojuma funkcijām Sum, Average, Count, u.c.
 • Tabulas ātra papildināšana ar rindām / kolonnām;
 • Formulu sastādīšana un aprēķinu veikšana Tabulā;
 • Tabulu nosaukumu definēšana un Tabulu pārvaldība;
 • Tabulas filtru – datu griezumu – izmantošana.

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv