Excel masīva un datu apstrādes funkcijas

Kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotājus, kā efektīvāk strādāt ar Microsoft Excel, izmantojot funkcijas.
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Kursa ilgums – 6 akadēmiskās stundas tiešsaistē
Priekšnosacījumi: Labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

  • Funkciju kategorijas un funkciju meklēšanas rīki;
  • Formulu auditēšana un kļūdu izsekošana;
  • Datu bāzes funkcijas DSUM, DMIN, DMAX, DGET, DAVERAGE.
  • Loģiskās funkcijas IFS. SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, IFERROR
  • Uzmeklēšanas un atsauču funkcijas FILTER, GETPIVOTDATA, LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, INDEX, INDIRECT, MATCH, SORT, SORTBY, UNIQUE
  • Jaunas Excel365 masīva funkcijas SPILL, FILTER, UNIQUE, SORT, SORTBY;
  • Masīva funkciju izmantošana dinamiskā masīva apstrādē un validāciju nosacījumu veidošanā;
  • Dinamiskas validācijas un vairāku saistīto validāciju izveidošana ar masīva un uzmeklēšanas funkcijām;

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv