Microsoft Excel: Excel Tabulas, rakurstabulas PivotTable un rakursdiagrammas PivotChart

Kursa mērķis:
Parādīt, kā sagatavot un analizēt kopsavilkuma atskaites, izmantojot rakurstabulas iespējas. Demonstrēt datu vizualizēšanas iespējas ar rakursdiagrammām.
Kursa norise: tiešsaistē (Teams platforma) vai klātienē
Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

Priekšnosacījumi:
Labas iemaņas un prasmes, strādājot ar Microsoft Excel. 

KURSA PROGRAMMA

ExcelTable lietošana:

 • Tabulas veidošana, pārdēvēšana un papildinājums;   
 • Tabulas dizains, dublikātu dzēšana, formulu veidošana, kopsummas TotalRow 
 • datu griezumi Slicers; Tabulas pārveidošana par parasto diapazonu. 

Rakurstabulu un rakursdiagrammu datu avoti;

Rakurstabulas PivotTable un rakursdiagrammas PivotChart:

 • Rakurstabulas datu avoti;
 • Rakurstabulas struktūras veidošana un pārveidošana;
 • datu manuāla grupēšana; datumu automātiskā grupēšana;
 • funkcijas Sum, Min, Max, Average, Count;
 • procentuālais salīdzinājums un attēlošanas veidi Show Values as;
 • aprēķināto lauku Calculated Field veidošana;
 • nosacījumformatējums Conditional Formatting rakurstabulā;
 • sīkdiagrammas Sparklines no rakurstabulas datiem;
 • saistītās ar rakurstabulu rakursdiagrammas veidošana;
 • datu griezumi Slicers un laika līnija TimeLine;
 • Rakurstabulas opcijas un datu atjaunināšana.

 

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv