Excel Tabulas, rakurstabulas PivotTable un rakursdiagrammas PivotChart

Kursa mērķis: Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Excel Pivot-tabulu iespējām: kā veikt savienojumu ar datiem; kā veidot formulas un mainīt funkcijas Pivot-tabulā; kā mainīt attēlojumu uz %, kā vizualizēt Pivot-tabulas informāciju ar Pivot-diagrammām, ar Sparklines (sīkdiagrammām), ar Slicer (datu griezumiem), ar Conditional Formatting (nosacījuma formātiem) un ar TimeLine (laika līniju).

Kursa ilgums: 4 akad. stundas

Kursa norise: klātienē / attālināti 4 akad.st.

KURSA PROGRAMMA

 • Excel Tabulas veidošana, pārdēvēšana, kolonnu/rindu pievienošana;
 • Excel Tabulas dizains, dublikātu dzēšana, formulu veidošana;
 • Datu griezumu Slicers pievienošana;
 • Pivot-tabulas datu avota izvēle un sagatavošana;
 • Pivot-tabulas struktūras veidošana un pārveidošana;
 • Datu manuāla grupēšana; datumu automātiskā grupēšana;
 • Pivot-tabulas funkciju izvēle (Sum, Min, Max, Average, Count, u.c.);
 • procentuālais % salīdzinājums un citi attēlošanas veidi;
 • aprēķināto lauku Calculated Field veidošana;
 • Pivot-tabulas vizualizācijas rīki: Pivot-diagrammas un citi;
 • Pivot-tabulas formāti, opcijas un datu atjauninājums Refresh.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv