Interaktīvi uzdevumi ar H5P un studentu zināšanu pārbaudes testu veidošana

 

Mērķauditorija: dalībnieki ar pieredzi Moodle izmantošanā, kuri vēlas pilnveidot kursu interaktivitāti, veicināt studentu iesaisti un pašpārbaudi.

Kursa mērķis:
Praktisku piemēru veidā, iepazīstināt dalībniekus ar Moodle vidē iebūvēto zināšanu pārbaudes testu veidošanas iespējām, kā arī testu un interaktīvu uzdevumu veidošanu, izmantojot H5P elementus.
Nodarbībā dalībnieki iepazīsies ar jautājumu bankas veidošanu, rediģēšanu un izmantošanu, dažādu tipu jautājumu veidošanu un labās prakses piemēriem, zināšanu pārbaudes testu veidošanu un izglītojamo iegūto rezultātu pārskatīšanu. Kā arī tiks aplūkoti dažādi H5P elementi, to piemēri, to izveides un uzbūves pamatprincipi.

Kursa apjoms: 8 akadēmiskās stundas.

KURSA PROGRAMMA

1. diena

 • Pārbaudes vai pašpārbaudes testu veidošana:  
   • testu veidošanas iespējas; 
   • jautājumu bankas izveide; 
   • jautājumu sakārtošana kategorijās; 
   • jautājumu tipi, to iestatījumi; 
   • testa izveide, testa iestatījumi: termiņš, laika ierobežošana u.c. parametri; 
   • testu veidošana no jautājumu bankas; 
   • testa rezultātu pārlūkošana.

2. diena

 • H5P elementu izmantošana un veidošana: 
  • H5P elementu iespējas un veidi, piemēri, kādiem mērķiem izmantot; 
  • Dažādu H5P elementu izveide, pielāgošana; 
  • H5P elementa pārskatīšana, testēšana. 

 

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv