Iepazīšanas ar Excel PowerQuery, PowerPivot funkcionalitātēm

Kursa mērķis: Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Excel Power Query, Power Pivot iespējām: kā veikt savienojumus ar dažādiem datu avotiem, kā transformēt rindas un kolonnas  Power Query vaicājumos, kā izveidot relācijas starp tabulām, kā vizualizēt skaitlisko informāciju ar PowerPivot Pivot‑diagrammām un Pivot‑tabulām.

Kursa ilgums: 4 akad. stundas

Kursa norise: klātienē / attālināti 4 akad.st.

KURSA PROGRAMMA 

  • PowerPivot jēdziens;
  • Pivot-tabulas veidošana no vairākām tabulām;
  • Savienojuma veidošana ar vairākiem Excel failiem;
  • Datu ielāde PowerPivot logā;
  • Datu kontrole un transformācijas ar vaicājuma redaktoru Power Query;
  • Savienojumu (relāciju) starp tabulām veidošana;
  • Papildu aprēķini ar Autosum datu modeļa skatā;
  • Rakursa tabulas un rakursa diagrammas veidošana PowerPivot logā;
  • Filtru izmantošana un Datu atjauninājums Refresh PowerPivot logā

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv