Ievadkurss darbam ar sistēmu “Tildes Jumis”

Kursa mērķis

Sniegt vispārēju ieskatu par sistēmu “Tildes Jumis” darbības. Ar praktisku piemēru palīdzību parādīt dažādu finanšu dokumentu ievadīšanu, kontēšanu un atskaišu sagatavošanu, kā arī ienākošo un izejošo rēķinu reģistrēšanu, atskaišu veidošanu par rēķinu apmaksu, bankas transakciju apstrādi un PVN deklarāciju ar pielikumiem sagatavošanu.

Kursa mērķauditorija

Kurss paredzēts tiem, kuri:

 1. plāno iegādāties sistēmu “Tildes Jumis”;
 2. ar grāmatvedības sistēmām ir uz “TU”, un nepieciešams saprast sistēmas “Tildes Jumis” funkcionalitāte.

Kursa ilgums: 8 akad. stundas

KURSA PROGRAMMA

 1. Grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmas “Tildes Jumis” raksturojums
 2. Rokasgrāmata un citi noderīgi uzziņu resursi
 3. Pieslēgšanās datu bāzei
 4. Pamata informācijas ievadīšana par uzņēmumu
 5. Kontu plāna izvēle un pielāgošana uzņēmuma vajadzībām
 6. Partnera kartītes sagatavošana
 7. Darbs ar finanšu dokumentiem
  • Finanšu dokumentu veidi un atšķirības
  • Rēķinu kontēšana – manuālā un ar veidni
 8. Pārskati Virsgrāmatā
 9. Apmaksu kontrole
  • Pārskata sagatavošana par norēķiniem ar partneriem
  • Akti par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu
 10. Darbs ar banku
  • Norēķinu posteņu izveidošana
  • Maksājumu uzdevumu sagatavošana iesniegšanai bankā
  • Bankas atskaites importēšana
  • Bankas dokumentu apstrāde
 11. Avansa norēķinu attaisnojuma dokumentu (čeku) ievade, kontēšana
 12. PVN deklarācija un pielikumu sagatavošana
 13. Dokumentu meklēšana, atlase un filtrēšana

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv

Aktuālo kursu grafiks – kursu grafiks