Interaktīvi uzdevumi ar H5P

Mērķauditorija: dalībnieki ar pieredzi Moodle izmantošanā, kuri vēlas pilnveidot kursu interaktivitāti, veicināt studentu iesaisti un pašpārbaudi .

Kursa mērķis: praktisku piemēru veidā, iepazīstināt dalībniekus ar H5P elementu iespējām Moodle vidē – testu un interaktīvu uzdevumu veidošanu.
Nodarbībā dalībnieki iepazīsies dažādiem H5P elementiem, to piemēriem, to izveides un uzbūves pamatprincipiem. Kā arī praktiski veidos dažādas aktivitātes – interaktīvo grāmatu, prezentācijas un testus.

Kursa apjoms: 4 akadēmiskās stundas.

KURSA PROGRAMMA

H5P elementu izmantošana un veidošana: 

 • H5P elementu iespējas un veidi, piemēri, kādiem mērķiem izmantot;  
 • Dažādu H5P elementu izveide, pielāgošana: 
  • Mācību materiāli (Piemēram Time line; Image Hotspots; Cornell Notes; Akordeons). 
  • Mācību materiāli un pašpārbaudes testi (Piemēram Course Presentation; Interactive Book; Column). 
  • Spēles (Piemēram Find the words; Drag the words; Memory game ; Find multiple hotspots; Dialog Cards; Flashcards; Image Choice; Image Sequencing). 
  • Testi (Piemēram Sort the Paragraphs; Multiple Choice; Single Choice Set; True/False Question; Arithmetic Quiz; Fill in the Blanks). 
 • H5P elementa pārskatīšana, testēšana un publicēšana Moodle vidē.  

 

Pieteikšanās: tālr. 28479079 vai e-pasts: kursi@dzc.lv