Noliktavas uzskaite sistēmā Jumis

Kursa mērķis
Sniegt vispusīgas zināšanas par noliktavas uzskaiti grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmā Jumis.

Kursa auditorija

Noliktavas darbinieki (iepirkumu, pārdošanas speciālisti, uzskaitveži u.c.) ar vai bez priekšzināšanām par sistēmas Jumis darbību. Dalībniekiem nav nepieciešamas zināšanas grāmatvedībā.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  1. Noliktavas uzskaites pamatprincipi sistēmā Jumis.
  2. Preču noliktavas veidošana.
  3. Preču tipu definēšana un to loma noliktavas uzskaitē.
  4. Nomenklatūras kartītes sagatavošana – preces, pakalpojums, papildizmaksas.
  5. Cenu katalogu sagatavošana.
  6. Preču komplektu veidošana.
  7. Preču atlikumu ievadīšana.
  8. Preču iepirkšanas pavadzīmju veidošana.
  9. Iepirkto preču pārvērtēšana.
  10. Preču pārvietošana pa noliktavām.
  11. Preču norakstīšana.
  12. Uzņēmumu rekvizītu, logotipu un parakstu iestatīšana izejošajos noliktavas dokumentos.
  13. Pārdošanas pavadzīmju un rēķinu sagatavošana.
  14. Pārdošanas pavadzīmju un rēķinu izdrukas veidošana.
  15. Pavadzīmju un rēķinu sūtīšana e-pastā.
  16. Inventarizācijas akta sagatavošana.
  17. Atskaites par preču kustību sagatavošana.
  18. Lietotāja atskaišu sagatavošana.
  19. Atskaites saīsnes veidošana.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv