Jumis Personāls – no A līdz Z

Kursa mērķis
Kursa mērķis ir apgūt personāla uzskaiti un algu aprēķinu veikšanu ar specializētu informācijas sistēmu Jumis.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

 • Elektroniska algu aprēķināšanas priekšrocības izmantojot grāmatvedības
  datorprogrammas
 • Elektroniski iesniedzamo failu sagatavošanas priekšnosacījumi par darbinieku algām un ar to saistītiem nodokļiem un iemaksām
 • Pamata uzstādījumi algu aprēķiniem
 • Elektroniska kartītes sagatavošana personālam un citai fiziskai personai
 • Ieraksti par nodokļiem personālam, elektroniskās algas nodokļu grāmatiņas importēšana no EDS
 • Darba laika kalendāra izveidošana un piesaistīšana darbiniekam
 • Darba algas, piemaksu un atvilkumu norādīšana darbiniekam
 • Dažādu notikumu reģistrēšana personālam, kas ietekmē algu aprēķinus
 • Darba laika tabeles sagatavošana, labošana
 • Avansu izmaksa
 • Algu aprēķins personālam
 • Vidējās izpeļņas aprēķins atvaļinājumiem un slimības lapām
 • Kompensācijas aprēķina par neizmantotajām atvaļinājuma dienām darba
  tiesisko attiecību pārtraukšanas gadījumā
 • Izmaksu aprēķins fiziskai personai
 • Maksājuma uzdevumu sagatavošana nosūtīšanai bankā

 

Pieteikšanās: tālr. 26475979 vai e-pasts: kursi@dzc.lv