Darbs sistēmā Jumis – no A līdz Z

Kursa ilgums – 24 akadēmiskās stundas (kurss sadalīts sešās daļās pa 4 ak.st.)

Kursa mērķis:
Sniegt priekšstatu par Jumis darbību un veidot praktiskas iemaņas efektīvam darbam ar grāmatvedības, uzņēmuma vadības un analīzes sistēmu Jumis, izmantojot labās prakses ieteikumus. Praktisku piemēru veidā pasniedzēja vadībā apgūt visus sistēmas moduļus.

Kursa auditorija:
Sistēmas Jumis lietotāji ar nelielām zināšanām vai bez priekšzināšanām par sistēmas Jumis darbību. Dalībniekiem nepieciešamas teorētiskas zināšanas par Finanšu grāmatvedību.

Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Mācības tiek nodrošinātas, izmantojot programmu Microsoft Teams. Lai piedalītos mācībās, uz dalībnieku datoriem nav noteikti jābūt instalētai šai programmai. Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

KURSA PROGRAMMA

Sistēmas Jumis pamatelementi, uzņēmuma pamatdatu ievadīšana:

  • sistēmas Jumis pamatelementi un struktūra, iestatījumu norādīšana;
  • dokumentu noformējuma iestatījumi;
  • kontu plāns, tā papildināšana;
  • dokumentu autonumerācijas iestatījumi un izmantošana;
  • partneru kartīšu ievadīšana;
  • kontu sākumu atlikumu ievadīšana.

Grāmatvedības uzskaite:

  • grāmatojuma dokumenta veidošana;
  • darbs ar avansa norēķiniem un komandējuma atskaitēm;
  • darbs ar banku un kasi;
  • maksājuma uzdevumu sagatavošana un eksportēšana uz internetbanku;
  • bankas konta izraksta importēšana sistēmā.

Pamatlīdzekļu uzskaite:

  • pamatlīdzekļu kartītes ievadīšana;
  • nolietojumu finansēm un nodokļiem aprēķins;
  • pamatlīdzekļu atskaites.

Noliktavas uzskaite:

  • preču/pakalpojumu kartīšu ievadīšana;
  • preču atlikumu ievadīšana;
  • dažādu noliktavas dokumentu veidošana un kontēšana;
  • noliktavas dokumentu autonumerācijas iestatījumi un izmantošana;
  • noliktavas atskaites.

Atskaišu veidošana:

  • PVN deklarācijas un tās pielikumu sagatavošana;
  • peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances sagatavošana;
  • mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas sagatavošana;
  • debitoru un kreditoru parādu atskaites un to analīzes iespējas sistēmā;
  • citas sistēmā ietvertās finanšu atskaites;
  • personīgo atskaišu sagatavošana, saīšņu uz atskaitēm veidošana;
  • dimensiju, budžeta pozīciju un citu vadības grāmatvedības rīku iespējas sistēmā Jumis.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv