Excel 2. modulis

Microsoft Excel table iespējas, funkciju lietojums, datu kārtošana un filtrēšana, nosacījumformatēšana

Kursa mērķis:
Iepazīstināt lietotājus, kā efektīvāk strādāt ar Microsoft Excel. Parādīt, kā izmantot Excel tabulas (Excel table) iespējas, funkciju bibliotēku, kā ātri sakārtot un atlasīt datus.
Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē

Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.

Priekšnosacījumi:
Labas iemaņas darbā ar programmu Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

Funkciju lietojums:

 • ­­funkciju kategorijas un funkciju meklēšanas rīki;
 • ­datu apkopošanas funkcijas;
 • loģiskās funkcijas;
 • ­teksta apstrādes funkcijas, teksta dalīšana kolonās;
 • ­datuma funkcijas.

Formulu auditēšana:

 • ­­Excel kļūdu paziņojumi;
 • ­kļūdu pārbaude;
 • ­formulu pēctecības un priekštecības izsekošana;
 • ­IFERROR funkcijas izmantošana.

Definēto nosaukumu izmantošana

Excel Table lietojums:

 • ­Excel Table diapazona veidošana;
 • ­darbs ar Excel Table rindām un kolonnām;
 • ­Excel Table datu kārtošana un filtrēšana;
 • ­dublikātu meklēšana un dzēšana;
 • kopsummas rindas Total Row izmantošana;
 • ­Excel Table pārvēršana par šūnu diapazonu.

Darbs ar datu diapazonu:

 • ­kārtošana un pielāgotā kārtošana (Custom Sort);
 • ­filtrēšana.

Nosacījumformatējums (Conditional Formatting) kā datu vizualizēšanas un noformēšanas rīks.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv