Mākslīgais intelekts pedagogu darbā

Kursa mērķis:
Apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai efektīvi integrētu mākslīgo intelektu izglītības procesā, veicinātu pedagogu profesionālo kompetenci MI jomā, un uzlabotu mācību procesa kvalitāti un paša pedagoga efektivitāti, izmantojot MI rīkus.

Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

 

KURSA PROGRAMMA

Ievads Mākslīgā intelekta (MI) pasaulē un iespējas izglītības jomā: 

  • MI būtība, vēsture un drošības aspekti 
  • MI tendences un dažādās iespējas izglītības jomā 
  • MI maksas un bezmaksas rīki 

MI rīki pedagoga darbā: 

  • Pareizu “vaicājumu” jeb uzvedņu veidošana 
  • Ieskats Google Gemini, ChatGTP, Microsoft Copilot iespējās un atšķirībās 

MagicSchool AI rīka iespējas pedagogiem: 

  • Praktiska darbošanās platformā (stundu plānu veidošana, vērtēšanas rubriku ģenerēšana u.c.)

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv