Microsoft Excel 3 video kurss

UZMEKLĒŠANAS FUNKCIJAS UN DATU VALIDĀCIJA, AIZSARDZĪBA, KONSOLIDĒŠANA

Kam šis kurss piemērots 

Šis kurss būs noderīgs tiem, kuri ikdienā jau strādā ar Microsoft Excel un vēlas uzzināt papildus iespējas ikdienas darba optimizēšanai. Excel 3 video lekciju kursā Jūs uzzināsiet, kā izmantot dažādas formulas un funkcijas – datu grupēšanu un konsolidēšanu, uzmeklēšanas funkcijas VLOOKUP un XLOOKUP lietošanu, darblapas šūnu aizsardzību, dažādās veidņu iespējas – un tas viss noderēs gan darba ikdienā, gan profesionālajā izaugsmē.  

Lai veiksmīgi apgūtu kursu, vēlamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel. 

Kursa apjoms 

12 nodaļas, kur ietilpst 22  video lekcijas un uzdevumi.    

Pēc kursa apguves Jūs zināsiet, kā:  

  • izmantot datu formu;
  • pielietot datu grupēšanu, automātisko un manuālo datu strukturējumu;
  • izveidot un pielāgot starpsummas;
  • izveidot kritērijus un pielietot detalizēto filtru;
  • sastādīt datu bāzes funkcijas kritērijus un pielietot tos aprēķinos;
  • veidot un pielietot uzmeklēšanas funkcijas VLOOKUP un XLOOKUP;
  • izmantot datu validāciju un tās iespējas;
  • aizsargāt darblapas šūnas, darbgrāmatas struktūru un darbgrāmatu;
  • izstrādāt un rediģēt veidnes;
  • veidot kopsavilkuma atskaites un veikt datu konsolidēšanu.

 

Īsumā par video kursu 

Kursa programma  

   • Datu forma – tās izmantošana
   • Grupēšana un automātiskais strukturējums
   • Detalizētais filtrs, tā iespējas un izmantošanas veidi
   • Starpsummas – ievietošana un noņemšana; vairāklīmeņu kārtošana un starpsummas ievietošana
   • Datu bāzu funkcijas – DSUM, DMIN, DAVERAGE, DCOUNT; kritēriju diapazona parametru rediģēšana
   • Funkcija VLOOKUP – funkcijas raksturojums; funkcijas izmantošana datu apvienošanai no vairākām tabulām
   • Funkcija XLOOKUP
   • Datu validācija – tās izveide; ierobežojumi skaitļu un teksta ievadei; datu validācijas ierobežojums – Saraksts; darbības ar datu validācijām
   • Darblapas un darbgrāmatas aizsardzība
   • Veidne – izstrāde, rediģēšana, lietošana
   • Darblapu un darbgrāmatu datu sasaiste
   • Datu konsolidēšana – pēc novietojuma; pēc kategorijas; vairāku failu datu konsolidēšana

 

Piekļuves ilgums kursiem 

Beztermiņa piekļuve

 

Kursa cena 

54 eiro 

 

  PIETEIKTIES 

Apgūstiet jaunas zināšanas sev ērtā vietā un laikā, sāciet mācīties jau šodien!

 

Papildu informācija pa tālr. 25496807 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv