Microsoft Excel 4 video kurss

RAKURSTABULAS (PIVOT TABLE) UN RAKURSDIAGRAMMAS, IESPĒJU ANALĪZES RĪKI 

Kam šis kurss piemērots 

Šis kurss būs noderīgs tiem, kuri jau ikdienā strādā ar Microsoft Excel, lai uzzinātu jaunas iespējas un optimizētu ikdienas darbu.
Video lekciju kursā Jūs uzzināsiet, kā efektīvi izmantot rakurstabulas, vizualizēt un analizēt datus, kas viennozīmīgi noderēs profesionālajā izaugsmē.
Lai veiksmīgi apgūtu kursu, vēlamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel. 

Kursa apjoms 

4 nodaļas, kur ietilpst 28  video lekcijas un uzdevumi.    

Pēc kursa apguves Jūs zināsiet, kā:  

  • ievietot rakurstabulas, veidot to struktūru un noformēt rakurstabulas;
  • rakurstabulās automātiski un manuāli izmantot grupēšanu un filtru;
  • apkopot un salīdzināt rakurstabulā esošos datus;
  • ievietot aprēķinātos laukus rakurstabulā un veidot aprēķināto lauku formulu sarakstu;
  • ievietot, noformēt un rediģēt rakursdiagrammas;
  • izmantot un pielāgot datu griezumu un laika līnijas;
  • savienot datu griezumu ar vairākām rakurstabulām un rakursdiagrammām;
  • vizualizēt datus ar sīkdiagrammām un nosacījumformatēšanu
  • atjaunot datus rakurstabulās;

Īsumā par video kursu

Kursa programma  

   • Datu avotu izvēle un rakurstabulas ievietošana
   • Struktūras veidošana, pielāgošana un filtru izmantošana
   • Rakurstabulas datu manuāla grupēšana un atgrupēšana
   • Datu apkopošanas funkcijas
   • Aprēķināto lauku ievietošana un formulu saraksts
   • Rakurstabulas attēlošanas funkcijas
   • Rakursdiagrammas ievietošana
   • Lauku saraksts un lauku filtra pogas
   • Datu griezuma izmantošana un savienojumi ar rakurstabulām un rakursdiagrammām
   • Sīkdiagrammu izmantošana un nosacījumformatējuma pielietojums rakurstabulā datu vizualizēšanai
   • Vērtības sasniegšana Goal Seek
   • Iespēju analīzes rīks datu tabula Data Table
   • Scenāriju pārvaldnieks Scenario Maneger

Piekļuves ilgums kursiem 

Beztermiņa piekļuve

 

Kursa cena 

64 eiro 

 

  PIETEIKTIES 

Apgūstiet jaunas zināšanas sev ērtā vietā un laikā, sāciet mācīties jau šodien!

 

Papildu informācija pa tālr. 25496807 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv