Microsoft Excel 5 video kurss

POWER PIVOT UN POWER QUERY IZMANTOŠANAS IESPĒJAS

Kam šis kurss piemērots 

Šis kurss būs noderīgs tiem, kuri ikdienā strādā ar Microsoft Excel un vēlas iegūt padziļinātas zināšanas darbā ar liela apjoma datiem un darbā ar tiem no dažādiem datu avotiem. Iegūtās zināšanas veicinās Jūsu profesionālo izaugsmi un spēju veikt informācijas apstrādi un analīzi ar liela apjoma datiem.
Lai veiksmīgi apgūtu kursu, nepieciešamas pamata iemaņas darbā ar Microsoft Excel. 

Kursa apjoms 

Video kursā ir iekļautas 13 video lekcijas, kā arī lekcijās apskatītie piemēri un praktisko uzdevumu faili.     

Pēc kursa apguves Jūs zināsiet, kā:  

  • Excel vidē pievienot pievienojumprogrammu Power Pivot;
  • pielāgot Power Query opcijas, lai veiktu savienojumus ar dažādiem datu avotiem vai importētu datus no dažādiem avotiem, kā Excel darblapām vai Excel Tabulām, no CSV tipa failiem, teksta failiem vai datu bāzēm;
  • Power Query redaktora logā veikt nepieciešamās datu transformācijas – atlasi, kolonnu un vaicājumu apvienojumu; kolonnu sadalījumu, datu tipu pielāgošanu un citas;
  • ielādēt vairākas datu tabulas Power Pivot Data Model logā;
  • savienot tabulas ar sasaistēm, izmantojot relācijas un izveidot datu modeli;
  • veikt  papildu aprēķinus, izmantojot DAX valodas formulas un funkcijas;
  • savienot datu griezumu ar vairākām rakurstabulām un rakursdiagrammām;
  • Excel darblapā izveidot informācijas paneli Dashboard
   • kurā  ar rakurstabulām ir apkopota skaitliska informācija,
   • un kurā ar rakursdiagrammām ir vizualizēta  datu modelī esošā informācija.

Īsumā par video kursu

Kursa programma  

   • Power Pivot pievienojumprogrammu aktivizēšana
   • Darba vietas sagatavošana
   • Power Query opcijas un Power Pivot savienojuma ar Excel failu veidošana
   • Power Query vaicājuma rediģēšana un datu transformācijas
   • Power Pivot modeļa savienojums ar Access datu bāzi
   • Power Pivot modeļa savienojums ar 3 Excel failiem, kuri tika eksportēti no Access datu bāzes
   • Savienojums ar mapi, kurā ir vairāki CSV faili, ar failu kombinēšanu
   • Savienojums ar CSV failu
   • Tabulu apvienojums ar Power Query un papildu darbības
   • Power Pivot datu modeļa tabulu savienojums ar relācijām
   • Jaunie mēri Measures un DAX valodas aprēķini
   • Power Pivot datu modeļa rezultātu vizualizēšana infopanelī
   • Power Pivot datu modeļa rakursdiagramma datu vizualizācijai

Piekļuves ilgums kursiem 

Beztermiņa piekļuve

 

Kursa cena 

64 eiro 

 

  PIETEIKTIES 

Apgūstiet jaunas zināšanas sev ērtā vietā un laikā, sāciet mācīties jau šodien!

 

Papildu informācija pa tālr. 25496807 vai rakstot uz e-pastu: kursi@dzc.lv