Microsoft Excel diagrammu izveide

Kursa mērķis:
Demonstrēt un praktisku piemēru veidā iepazīstināt kursa dalībniekus ar iespējām vizualizēt datus diagrammu veidā izmantojot Microsoft Excel
Kursa norise: tiešsaistē vai klātienē
Nepieciešamais aprīkojums tiešsaistes mācībām:
Dalībnieka datoram vai viedierīcei ir jābūt aprīkotam ar austiņām, skandām vai iebūvētu skaļruni, mikrofona esamība ir vēlama, bet nav obligāta. Interneta pieslēgums.
Kursa ilgums – 4 akadēmiskās stundas

Priekšnosacījumi: Priekšzināšanas darbā ar datoru un pamatzināšanas Microsoft Excel.

KURSA PROGRAMMA

Vienkāršu diagrammu izveide, to izmantošanas iespējas

  • Stabiņu, līniju, sektoru un riņķa, joslu un laukumu diagrammas

Saliktu datu attēlošana diagrammās

  • Izkaisītās (X Y Scater), burbuļu, akciju (Stock), virsmas diagrammas
  • Radara, koka kartes, rozetveida, ūdenskrituma, piltuves diagrammas
  • Histogrammas, pareto, kastveida un nogriežņa procentiļu diagrammas
  • Ganta diagrammas izveide
  • Kartes, 3D kartes diagrammas izveide

Diagrammas elementu noformēšana un pievienošana

  • Sekundārās ass pievienošana vai noņemšana Excel diagrammā
  • Prognozēšana ar tendences līnijām
  • Diagrammas izkārtojumi un stili, diagrammas tipa maiņa
  • Kļūdu stabiņu pievienošana diagrammai

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv