Microsoft Outlook

Kursa mērķis:
iepazīstināt lietotāju ar iespējām, ko piedāvā informācijas vadības programma Microsoft Outlook, kas nodrošina integrētu darba pamatvirsmu, kurā lietotājs var vienuviet organizēt un pārraudzīt savu elektronisko pastu, kalendāru, adrešu grāmatu un veicamos darbus.

Priekšnosacījumi:
pamatiemaņas darbā Microsoft Windows vidē.

Kursa ilgums – 8 akadēmiskās stundas

KURSA PROGRAMMA

  • Outlook personalizēšanas iespējas: vides pielāgošana, kontu pievienošana, nevēlamo e-pasta sarakstu izveide, automātiskās atbildes Out of Office un paraksta izveide.
  • Filtru izveide ienākošajām un izejošajām vēstulēm Rules.
  • Meklēšanas iespējas: meklēšanas mapes un atsevišķu vienumu meklēšana: vēstules, kontakti, ieplānotie kalendāra notikumi.
  • Vēstuļu pārskatīšanas un organizēšanas iespējas: kārtošana, kategorizēšana, mapju struktūras izveide, pārvietošana. Vēstuļu pārskatīšana sarunas skatā Conversations View. Ātrās komandu izpildes Quick Steps iespējas. Jaunas vēstules izveide.
  • Kontaktu un kontaktu grupu izveide, labošana, pārskatīšanas iespējas. Kontaktu pārsūtīšana kā vizītkarte. Atsūtīta kontakta pievienošana.
  • Iepazīšanās ar kalendāru, tā pielāgošana: pārvietošanās, kalendāra skati, laika skalas maiņa, kalendāra fona krāsa maiņa, noklusētā atgādinājuma iestatījumu maiņa, brīvdienu iekļaušana. Jauna kalendāra izveide. Darbs ar vairākiem kalendāriem, kalendāru pārklājumi, kalendāru grupas.
  • Plānošana kalendārā: notikumu ieplānošana – vienreizējs, periodisks, privāts, sapulces plānošana, sapulces plānošana no e-pasta.
  • Kalendāra publiskošana: kopīgošana, nosūtīšana pa e-pastu, interneta e-pasta kalendāra pievienošana. Kalendāra izdrukas iespējas.
  • Uzdevumi Tasks: uzdevumu ieplānošana no e-pasta, sekojuma karodziņi, jauna uzdevuma ieplānošana, tā izpildes piešķiršana citai personai, regulāri veicamu uzdevumu plānošana, uzdevuma integrēšana ar kalendāru, sekošana uzdevuma izpildei, uzdevumu statusi.
  • Piezīmes Notes: piezīmes izveide, piezīmes pārvietošana pa dažādiem Windows logiem, piezīmju kategorizēšana, piezīmju skati.

 

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv