Microsoft Power BI DAX pamati

Kursa mērķis: Iepazīstināt mācību dalībniekus ar Power BI Desktop  DAX valodas programmēšanas pamatiem; demonstrēt kā, izmantojot sagatavoto vairāku datu tabulu modeļa shēmu, veidot Power Query vaicājumos un datu tabulās aprēķinātās kolonnas Calculated Columns, kā veidot mērus Measures ar DAX valodas palīdzību; un demonstrēt, kā vizualizēt aprēķinu rezultātus.

Kursa ilgums: 4 akad. stundas

Kursa norise: klātienē 4 akad.st.

KURSA PROGRAMMA

Ievads: Power BI datu avoti, pārskatu, datu un modeļa skati, formulas un funkcijas

 • Datu avoti, Power Query logs, vaicājumi, transformācijas un atjaunināšanas veidi; pārskatu, datu un modeļa skati; primārā un ārēja atslēga; aktīvas un neaktīvās relācijas; sniegpārslas shēma; modeļa optimizācija;

Aprēķini DAX valodā: aprēķinātās kolonnas, mēri, rezultātu vizualizēšana

 • Datuma, laika, teksta, loģiskās funkcijas, veidojot jaunas kolonnas;
 • mēru veidošana un funkcija Related;
 • Tiešie un netiešie mēri Impicit – Explicit Measures
 • statistikas funkcijas;
 • filtra izmantošana funkcijas;
 • X-faktora funkcijas;
 • datuma intelektuālas DAX funkcijas;
 • ranžēšanas funkcijas;
 • jaunas tabulas veidošana ar DAX
 • mēru vednis Quick Measures;

Datu modeļa imports uz Power BI no Microsoft Excel Power Pivot modeļa

Pieteikšanās: tālr. 25496807 vai e-pasts: kursi@dzc.lv